Nhạc diễn ý Phúc Âm Chúa Nhật Phục Sinh | Quang Hoài

598

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Lời: Thế Tuyên – Nhạc: Quang Hoài.
Trình bày: Minh An | Biên tập: Hiếu Nguyễn