Nhạc diễn ý Phúc Âm Chúa Nhật 2 Phục Sinh | Quang Hoài

503

Thơ: Peter Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài.
Trình bày: Minh An | Kỹ thuật video: Hiếu Nguyễn

Xem bài liên quan:

Bài giảng Chúa Nhật II Phục Sinh | Lm Peter Trần Thế Tuyên