Loạt thiết kế bao bì nhìn cái là muốn mua, không cần mất công quảng cáo dông dài

245

Đức 2 Xích, Theo Pháp luật & Bạn đọc

Không muốn cũng tự dưng móc ví để mua vì quá chuẩn ấy ạ!

Đối với nhiều công ty, marketing và các chiến lược quảng cáo vẫn luôn là những thứ tiên quyết để bán được sản phẩm. Nhưng ở trong phạm vi bài này, chúng tôi không làm vậy!

Nếu các bạn cho rằng bao bì là không cần thiết thì những công ty dưới đây sẽ nhẹ nhàng phản bác lại bằng loạt thiết kế đỉnh của đỉnh luôn. Dám cá là dù bạn chẳng có nhu cầu mua đâu, nhưng nhìn không thôi cũng đủ khiến ví bạn muốn động đậy đó!

Loạt thiết kế bao bì nhìn cái là muốn mua, không cần mất công quảng cáo dông dài - Ảnh 1.
Loạt thiết kế bao bì nhìn cái là muốn mua, không cần mất công quảng cáo dông dài - Ảnh 2.
Loạt thiết kế bao bì nhìn cái là muốn mua, không cần mất công quảng cáo dông dài - Ảnh 3.
Loạt thiết kế bao bì nhìn cái là muốn mua, không cần mất công quảng cáo dông dài - Ảnh 4.
Loạt thiết kế bao bì nhìn cái là muốn mua, không cần mất công quảng cáo dông dài - Ảnh 5.

Copy link