Giới thiệu nhạc chủ đề: Xin Cha chuyển cầu

2512

Lm. Trần Thế Tuyên

Chương trình vận động tuyên thánh cho Cha PX. Trương Bửu Diệp cần ít là đôi bài hát chủ đề (theme song) nhằm: Ca tụng Chúa vì Cha Diệp và xin Cha chuyển cầu những lời khấn nguyện xin ơn với Chúa. Bài hát chủ đề phải dễ hát, dễ thuộc. Mong đóng góp!

tbd

xinchachuyencau-final

Xin hy sinh nghe bài: XIN CHA CHUYỂN CẦU của TTT, rồi sau đó xin trổ tài đóng góp bài hay hơn để thay thế bài buồn ngủ nầy. Thật lòng là vậy bà con ơi.

Lm. Trần Thế Tuyên