Chúa vào thành | Nhạc và lời Tuấn Chính

1016

Nhạc và lời: Tuấn Chính
Trình bày: Ngọc Điệp
Keyboard: Quang Hoài
Video: Hiéu Nguyễn