Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm C | Nhạc & Ảnh diễn ý bài Phúc Âm

719

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Lời Peter Tuyen | Nhạc Quang Hoài | Download File PDF

PANÔ CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY C

Bạn nào cần Slideshow Bánh Mì Chúa Nhật 5 Mùa Chay,
xin liên hệ leefrancag@gmail.com.
Hàng tuần chúng tôi sẽ gởi sớm link đến email của các bạn.

Franc Lee