Tưởng nhớ người thân yêu trong mọi bữa ăn

1084

by phanxicovn

Aleteia | Philip Kosloski | 11-11-2017

Nhiều gia đình vẫn giữ truyền thống tạ ơn và xin Chúa chúc lành trước bữa ăn. Đây là một cách đơn giản để tạ ơn Chúa vì những gì Ngài ban cho chúng ta, ghi nhận bàn tay quan phòng của Chúa trong cuộc sống mình.

Và trong truyền thống Công giáo, sau lời cầu trước bữa ăn, thường có một lời cầu ngắn cho những người đã khuất:

“Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ cho linh hồn…. và các Đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Đây là một truyền thống quan trọng tưởng nhớ những người đi trước trong đức tin mà giờ không còn có thể ngồi ăn chung với chúng ta nữa. Và cử chỉ này đặc biệt ý nghĩa khi chúng ta ghi khắc người thân yêu của mình trong lòng.

Lời cầu này vừa tưởng nhớ vừa cho chúng ta sự hiện diện thiêng liêng của những người thân yêu đã khuất trong bữa ăn. Như thế, bữa ăn chung không chỉ là cơ hội để tạ ơn Chúa, mà còn là cơ hội để tưởng nhớ những người đã khuất và làm sống động ký ức về họ. Đây cũng là cách để cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục, xin Chúa sớm đưa họ về thiên đàng.

Có thể nói, với lời tạ ơn và lời cầu cho người đã mất, bữa ăn trở nên như bàn tiệc để chúng ta kết hiệp với Chúa và với những người thân yêu đã đi trước chúng ta.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch