Trung Hoa, gần 50.000 người được rửa tội vào Giáo hội Công giáo trong năm 2018

600

Viện “Faith” (Đức tin) báo cáo rằng năm ngoái hơn 48.000 người Công giáo được rửa tội. Tuy nhiên, một con số một dường như phần nào đó đánh dấu khuynh hướng đảo ngược khi so sánh với các phân tích tuyên bố có sự sụt giảm trong các cộng đồng của Trung Hoa giữa năm 2010 và 2014.

Một phụ nữ Trung Hoa được rửa tội
Pubblicato il 01/03/2019
Ultima modifica il 01/03/2019 alle ore 18:39
GIANNI VALENTE
ROMA

Ít nhất 48.365 nghi thức rửa tội đã được cử hành trong các nhà thờ và các cộng đoàn Công giáo ở nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa trong năm 2018. Đây là con số được báo cáo trong ấn bản chính thức của Học viện Đức tin về các Môn học Văn hóa, có trụ sở tại Shijiazhuang, thủ phủ của tỉnh Hebei của Trung Hoa. Những con số thu thập từ dữ liệu của 104 giáo phận Công giáo được nhà chức trách Trung Hoa công nhận, trải rộng trên hơn 30 phân khu tỉnh của quốc gia. Những dữ liệu này xuất hiện trong sự liên tục với các dữ liệu của năm trước, khi Học viện Đức tin chứng thực 48.556 trường hợp cử hành nghi thức rửa tội trong các cộng đoàn Công giáo.

Cũng trong năm 2018, và cũng giống các năm trước, con số lớn nhất những người tân tòng Công giáo được báo cáo bởi Học viện Đức tin (gần 13.000) tập trung ở tỉnh Hebei của Trung Hoa cùng những tỷ lệ phần trăm đáng chú ý khác về các trường hợp rửa tội mới được cử hành trong các cộng đoàn Công giáo trong các tỉnh Shanxi (4124), Sichuan (3707) và Shandong (2914). Học viện Đức tin cũng báo cáo về những trường hợp rửa tội được cử hành trong các cộng đoàn Công giáo ở những vùng có dân số Hồi giáo và các nhóm sắc tộc thiểu số, chẳng hạn (8 trường hợp rửa tội), Hainan (35), Qinghai (43) và Xinjiang (57).

Tuy nhiên, dữ liệu về những trường hợp rửa tội của người tân tòng Công giáo Trung hoa – được cung cấp hàng năm bởi Học viện trong khoảng đầu năm mới Âm lịch – mang tính cục bộ và gần đúng. Chúng không xét đến các trường hợp được cử hành trong nhiều cộng đoàn Công giáo hiện diện trong các vùng xa xôi nhất, và cũng không có những trường hợp được thực hiện trong những cộng đoàn được gọi là “bí mật,” những trường hợp không đăng ký với cơ quan Trung Hoa áp dụng chính sách tôn giáo của chính phủ. Tuy nhiên, hiện tại những dữ liệu này thể hiện một công cụ hữu ích nhất tuy còn cục bộ để cố gắng ghi lại từng năm ít nhất là khuynh hướng tăng, trì trệ hoặc giảm của người Công giáo trong xã hội Trung Quốc. Hồ sơ về dân số Công giáo Trung Quốc được công bố vào mùa xuân năm 2016 trên tạp chí Tripod của Anthony Lam Sui-ki, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Thánh Thần ở Hồng Kông, cũng đã tham khảo chúng.

Các báo cáo thường niên về số người Công giáo mới được rửa tội hàng năm do Viện Đức tin cung cấp từ năm 2000 trở đi dường như có khuynh hướng dao động, với sự gia tăng được ghi nhận cho đến năm 2010, và sự sụt giảm đáng kể được ghi nhận giữa những năm từ 2010-2015. Hai năm qua, với dữ liệu do Viện Faith cung cấp, công bố gần 50 nghìn lễ rửa tội mới, cho thấy sự khuynh hướng mới đảo ngược khi so sánh với xu hướng giảm của giai đoạn 5 năm 2010-2015. Hơn nữa, một số nhà quan sát đồng ý về sự sụt giảm các ơn gọi linh mục và tu trì trong Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc so với thập niên tám mươi và chín mươi, với sự gia tăng số chủng sinh và tập sinh. Có 2400 chủng sinh vào năm 1996, trong khi năm 2014 con số được ước tính là 1260.

Loan báo Tin mừng và đăng ký giáo xứ

Sự tăng trưởng hay sụt giảm số các thành viên của một cộng đoàn đức tin cũng do các yếu tố không thể dự đoán trước. Và điều kiện bất thường mà Giáo hội tại Trung Quốc đã trải qua trong 70 năm qua đã khiến cho việc thu thập dữ liệu và xác minh một cách khách quan tính nhất quán của các cộng đồng khác nhau và xu hướng tăng hoặc giảm về số lượng. Nhận xét về những con số được thu thập về số người Công giáo mới được rửa tội vào năm 2017, các nhà lãnh đạo của Viện mô tả việc loan báo Tin Mừng ở Trung Quốc là “một con đường dài và khó thực hiện”, và mời gọi tất cả các cộng đoàn cải tiến việc thu thập dữ liệu về các Bí tích được cử hành, luôn luôn cập nhật tài liệu lưu trữ và sổ bộ đăng ký của giáo xứ, để luôn cung cấp các số liệu giá trị và trình bày rõ ràng về lịch sử của cộng đoàn của họ và của toàn Giáo hội tại Trung Hoa.

Việc thu thập dữ liệu về tính kiên định của các cộng đồng Ki-tô giáo khác nhau ở Trung Quốc luôn luôn phức tạp và vẫn không thể dựa vào các tiêu chí và hệ thống thu thập dữ liệu hiệu quả. Sự mơ hồ và thiếu phương tiện xác minh đầy đủ cũng thể hiện rõ trong tất cả các công bố – hầu như không cung cấp bằng chứng khách quan – về sự gia tăng trong các cộng đồng người Tin Lành – phúc âm của Trung Hoa, được nhiều nhà quan sát cho là quá lớn.

Bước khởi đầu với thỏa thuận một phần giữa Bắc Kinh và Tòa Thánh về việc bổ nhiệm các giám mục Công giáo ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có thể góp phần cải thiện và kiên trì loại bỏ các yếu tố khiến cho việc thu thập thông tin về những con số chắc chắn của các cộng đoàn Công giáo Trung Quốc trở nên phức tạp và không trọn vẹn. Theo thời gian, Tòa Thánh sẽ có thể giúp mỗi giáo phận Trung Quốc ghi lại các khía cạnh một cách khách quan và liên tục. Hãy nhớ rằng cùng một dữ liệu về số người chịu phép rửa – như Viện Đức tin nhấn mạnh vào năm 2018 – cũng thể hiện một cách “để nhìn thấy sự phát triển của giáo hội và công việc rao giảng phúc âm được hoàn tất bởi Đức Ki-tô.”

[Nguồn: vaticaninsider]
[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 6/3/2019]