Thánh Lễ Tạ Ơn tại giáo xứ Trà Canh, Sóc Trăng, GP. Cần Thơ

1429

Tin – Ảnh Mic Đạt

Ngày 4.12.2018 vừa qua, giáo xứ Trà Canh, hạt Đại Hải, GP. Cần Thơ đã hiệp  dâng Thánh Lễ Tạ Ơn nhân ngày Khánh Thành Nhà Thờ và mừng Ngân Khánh Linh Mục Cha Micae Bùi Trần Thắng. Thánh Lễ do Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên chủ sự. Vài anh em lớp Xuân Bích 72 Vĩnh Long từ Sài Gòn đã về tham dự lễ Tạ Ơn và thay mặt anh em chúc mừng Cha Micae. Xin nói thêm, Cha Micae Bùi Trần Thắng là bạn cùng lớp với Cha Phêrô Trần Thế Tuyên.

Nhà Thờ Trà Canh

Gia đình lớp XBVL 72 lưu niệm với Cha Micae

Gia đình lớp Phanxicô Thánh Quý lưu niệm với Cha Micae

Võ Công Nam đại diện anh em XBVL 72 tại Sài Gòn chúc mừng Cha Micae.

Mic Đạt