Thánh Lễ mừng Xuân Đinh Dậu 2017 và cầu nguyện bên Cha Diệp tại Nam Úc

1311