Saturday, 30/05/2020
Trang chủ Tin tức PX. Trương Bửu Diệp

PX. Trương Bửu Diệp

No posts to display

Tin xem nhiều

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng | Thánh Vịnh Đáp Ca năm A

Nhóm Thánh Vịnh NaUy https://www.youtube.com/watch?v=i-iodF7IjJM&t=1s ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa | Thơ – Nhạc & Ảnh diễn...

NGÂM THƠ DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Ngâm thơ: Trà Lý | Nghe và Download File MP3 https://youtu.be/v9a4SQvqKlc NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời: Thế Tuyên |...

Thánh Lễ Thứ Hai Tuần Thánh | 06.04.2020 | Lm Phêrô Trần Thế Tuyên

https://youtu.be/Y7k-o72GNPA Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ:  Tv 34,11-12.23 Bọn chứng nhân giả dối đứng lên, hạch hỏi...

Thứ Năm, 01 Tháng Mười Một, Lễ Các Thánh, Lễ Trọng | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ Hãy vui lên trong Chúa,...

Ngày 10 Tháng Hai, Chúa Nhật 5 Thường Niên | LCTTL Năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)    Ca nhập lễ :  Tv 94,6-7 Hãy đến đây, ta cúi mình thờ...