Nhà thờ Dương Đông, Phú Quốc

1416

Nhà Thờ Dương Đông, Phú Quốc được khởi công xây dựng từ ngày 13.10.2016 và hoàn thành kịp mừng lễ Giáng Sinh năm 2019. Gởi đến bà con gần xa vài hình ảnh của nhà thờ Dương Đông qua góc nhìn của một cư dân địa phương.

Ảnh chụp tháng 5.2019

Ảnh chụp hôm Giáng Sinh 2019

Scarlett Le