Ngày Thế giới Người nghèo: “Anh chị em hãy gặp người nghèo và nhìn thẳng vào mắt họ!”

1071

by phanxicovn

fr.aleteia.org, Sylvain Dorient, 2017-11-18

Chúa nhật 19 tháng 11 sẽ là Ngày Thế giới Người nghèo lần đầu tiên do Đức Phanxicô có sáng kiến thành lập.

Nhân ngày kết thúc Năm Thánh Lòng thương xót 2015-2016, Đức Phanxicô đã tuyên bố thành lập Ngày Thế giới Người nghèo lần đầu tiên cho năm 2017, và đó sẽ là ngày chúa nhật thường niên thứ 33. Năm nay là ngày 19 tháng 11, trước khi kết thúc năm phụng vụ. Trước và trong ngày này, Đức Giáo hoàng mời tín hữu kitô trên toàn thế giới hãy hành động một cách cụ thể để giúp người nghèo.

Người nghèo là nhiệm thể của Chúa Kitô

Khi quyết định dành một ngày cho người nghèo cho toàn Giáo hội, Đức Phanxicô muốn mang đến cho Năm Thánh Lòng thương xót một ý nghĩa cụ thể. Ngày 13 tháng 6-2017, Đức Phanxicô nhắc lại, các tín hữu kitô đầu tiên của lịch sử luôn quan tâm đến người nghèo. Đó là một trong các dấu hiệu đầu tiên mà người khác  nhận biết mình là kitô hữu, căn cứ trên lời của Thánh Phaolô trong sách Công vụ: “Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người theo nhu cầu” (Cv 2, 45). Sự quan tâm thường xuyên này cũng là ý nghĩa của đoạn Tin Mừng: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta” (Mt 25, 40).

Đức Phanxicô thường hay lấy làm tiếc, vì đôi khi tinh thần này bị mất hút trong “não trạng thời thượng” và như Thánh Phanxicô Axixi đã đề nghị, anh chị em hãy là người hy sinh đời sống mình để phục vụ tha nhân, không phải xem người nghèo như những việc tốt mình làm, nhưng là đến gặp họ trong thực tế. Từ cuộc gặp gỡ này sẽ nảy sinh niềm vui, vì, với người nghèo, chúng ta “chạm đến thịt da của Chúa Kitô”. Đức Phanxicô giải thích: “Chia sẻ với người nghèo giúp chúng ta hiểu Tin Mừng trong sự thật sâu thẳm nhất của nó”. Ngài cũng nhắc lại, Kinh Lạy Cha là kinh đọc ở số nhiều “chúng con”: “Xin cho chúng con lương thực hàng ngày, và như thế là bao gồm chia sẻ, cùng chia sẻ cùng có trách nhiệm chung”.

Cơ quan Cứu trợ Công giáo-Pháp tổ chức lạc quyên

Ngày 19 tháng 11, cơ quan Cứu trợ Công giáo-Pháp tổ chức một buổi lạc quyên theo tinh thần lời kêu gọi của Đức Phanxicô trong tông thư Misericordia et misera ngày 21 tháng 11 – 2016: “Cho đến khi nào vẫn còn Ladarô ở trước cửa nhà chúng ta (Lc 16, 19-21), thì chúng ta không có được công chính và an bình xã hội”. Cơ quan Cứu trợ Công giáo tin rằng mỗi người đều có tài năng của mình để cống hiến, không ai quá nghèo để không có gì để cho. Cơ quan làm việc để giúp cho những người có cuộc sống bấp bênh, đáp ứng các điều kiện khó khăn của họ. Cơ quan đã ở bên cạnh các gia đình, các người sống cô lập từ 70 năm nay nhờ sự dấn thân của các thiện nguyện viên. Cơ quan cổ động cho phẩm giá con người và cho sự gặp gỡ với những người nghèo nhất để cùng nhau xây dựng một thế giới công chính và sống trong tình huynh đệ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch