Luật mới của Trung quốc bắt buộc các nhà thờ phải thúc đẩy “những giá trị của xã hội chủ nghĩa”

748
Johannes EISELE | AFP

John Burger
01 tháng Một, 2020

“Các tổ chức tôn giáo phải truyền bá những quy định và chính sách của Đảng Cộng sản Trung quốc,” các quy định mới cho biết.

Một thông báo ngắn trên website tiếng Anh của cơ quan truyền thông chính thức Trung hoa nói rằng Ban Tôn giáo đã đưa ra một bộ quy định về việc quản lý các nhóm tôn giáo.

“Trong 6 chương và 41 điều, những quy định bao gồm nội dung tổ chức, chức năng, giám sát và điều hành các nhóm tôn giáo,” hãng thông tấn Xinhua tường thuật. “Họ quy định rằng các phòng tôn giáo của chính quyền nhân dân là những cơ quan quản lý các nhóm tôn giáo, và thực hiện chức năng hướng dẫn và giám sát hoạt động của các nhóm.”

Tuy nhiên, AsiaNews đi vào chi tiết hơn, nói rằng mọi khía cạnh của đời sống các cộng đồng tôn giáo — chẳng hạn việc đào tạo, nhóm họp và các dự án thường niên và thường nhật — đều phải được sự chấp thuận của phòng tôn giáo cấp chính quyền.

“Ngoài việc kiểm soát rộng rãi tất cả các hoạt động cộng đồng, những quy định mới đòi hỏi các nhân viên tôn giáo phải hỗ trợ, thúc đẩy và thể hiện sự phục tùng trọn vẹn đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc giữa tất cả các thành viên trong cộng đồng của họ,” AsiaNews nói. Chẳng hạn:

Điều 5 cho biết rằng “các tổ chức tôn giáo phải triệt để trung thành với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung quốc, tuân thủ hiến pháp, pháp luật, những quy định, và các chính sách, tuyệt đối trung thành với nguyên tắc độc lập và chính phủ tự trị, tuyệt đối trung thành với những chỉ thị về tôn giáo ở Trung quốc, áp dụng những giá trị của xã hội chủ nghĩa …”

Điều 17 thậm chí còn đòi hỏi nhiều hơn: “Các tổ chức tôn giáo phải truyền bá những quy định và chính sách của Đảng Cộng sản Trung quốc, cũng như những luật quốc gia, các điều lệ, luật định đối với nhân viên tôn giáo và các công dân tôn giáo, giáo dục nhân viên tôn giáo và các công dân tôn giáo ủng hộ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung quốc, ủng hộ hệ thống xã hội chủ nghĩa, tuyệt đối trung thành và đi theo con đường xã hội chủ nghĩa với những đặc tính của người Trung quốc …”

“Về thực tế, tôn giáo của bạn không còn quan trọng nữa, dù bạn theo đạo Phật, Lão giáo, Hồi giáo hay Ki-tô giáo: tôn giáo duy nhất được cho phép là niềm tin vào Đảng Cộng sản Trung Quốc,” một linh mục Công giáo Trung Quốc giấu tên bình luận với AsiaNews.

Các quy định sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng Hai. Họ hoàn tất duyệt xét lại “Những quy định về hoạt động tôn giáo” hai năm trước.

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 3/1/2020]