Họp báo Vatican về Thượng Hội đồng Amazon: ngày 16 tháng Mười

840
Họp báo Vatican về Thượng Hội đồng Amazon: 16 tháng Mười
Participants At The Press Briefing For The Amazon Synod On Wednesday 16 October – © Vatican News

Họp báo Vatican về Thượng Hội đồng Amazon: ngày 16 tháng Mười

Thảo luận nhóm tiếp tục đi được nửa chặng đường của Thượng Hội đồng

16 tháng Mười, 2019 18:21

ZENIT STAFF

Theo sau phiên họp sáng, cuộc họp báo Thượng Hội đồng thường ngày tập trung vào chiều kích tinh thần duy nhất của phiên họp, và tầm quan trọng của nó đối với toàn thế giới, với các diễn giả trình bày các chủ đề chẳng hạn như trách nhiệm chung trong việc chăm sóc cho trái đất; sự cần thiết cho một sinh thái học con người toàn diện; ơn gọi; và vai trò của người giáo dân, theo tường thuật của Vatican News.

Tiến sĩ Paolo Ruffini, Tổng trưởng Bộ Truyền thông, tóm tắt một số chủ đề chính là “trung tâm cho sự phân định” của thượng hội đồng, trong đó vùng Amazon như là một mô hình cho trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta; một tiếng gọi hoán cải môi sinh; liên văn hóa; đến với các bí tích và giáo dục; các thừa tác vụ; sự di cư; đời sống thành thị và nông thôn; sự cam kết quốc tế và đa phương đối với nhân quyền. Ông nói các tham dự viên tại Thượng Hội đồng cảm nhận mạnh mẽ sự cần thiết phải tập trung vào tầm nhìn toàn diện, hợp nhất, được dẫn dắt bởi Chúa Thánh Thần, hơn là quá chú tâm vào các chi tiết.

Cha Giacomo Costa một lần nữa nhấn mạnh đến lộ trình Thượng Hội đồng rất khác biệt so với những cuộc họp của thế giới. Nó là một kinh nghiệm được đánh dấu không chỉ với những cuộc thảo luận hay tranh luận, như một phiên họp quốc hội, nhưng có một động lực thiêng liêng, được ghi dấu đặc biệt bởi tình huynh đệ. Cha cũng nói về sự tràn đầy “niềm vui, sự tin tưởng, niềm tin” đã là dấu ấn của hội đồng cho đến nay.

Diễn giả khách mời đầu tiên, bà Yesica Patiachi Tayori, là một phụ nữ người bản địa của Peru, nói về vai trò của các dân tộc bản địa như là “những người giám hộ rừng” đồng thời lưu ý việc chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta là trách nhiệm của mọi người. Bà nói rằng dân tộc của bà đang đối mặt với sự đe dọa tuyệt chủng thật sự, và đã trải qua tình trạng bị phân biệt đối xử.

Đức Giám mục Ambrogio Spreafico nói về thượng hội đồng như một biến cố của hội thánh, với những tiếng nói gióng lên không chỉ riêng cho vùng Pan-Amazon nhưng là cho toàn thế giới. Ngài đề cập đến tầm quan trọng của một môi trường sinh thái con người toàn diện, đặc biệt dưới ánh sáng giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxico trong Tông huấn Laudato sí, là tông huấn mà đức giám mục nói rằng vẫn chưa được hiểu thấu đáo.

Môi trường huynh đệ tại Thượng Hội đồng cũng được Đức Giám mục Wellington Tadeu de Queiroz Vieira đề cập đến như là một điểm nhấn. Đức Giám mmu5c cũng nói về cuộc khủng hoảng ơn gọi, không chỉ riêng ở vùng Amazonia nhưng là trên toàn thế giới; và nói rằng câu hỏi đặt ra cho ơn gọi không phải là tính độc thân, nhưng là sự nên thánh.

Cuối cùng, Đức Giám mục Pedro José Conti của Brazil nói về vai trò của người giáo dân. Ngài nói rằng họ không đơn thuần chỉ là những người giúp đỡ cho các giáo sĩ và tu sĩ, nhưng họ có ơn gọi giáo dân riêng của họ, điều mà ngài gọi là “thuốc giải cho tính giáo quyền.” Đức Giám mục Conti lưu ý đến tầm quan trọng của việc tìm ra một sự cân bằng trong việc tạo ra sản vật từ đất, và nhấn mạnh đến sự cần thiết phải rút tỉa được “sự thông thái cổ xưa của người dân bản địa.”

Câu hỏi về các báo cáo nhóm

Tiến sĩ Ruffini, được hỏi về những thảo luận nhóm, nói rằng Văn phòng Báo chí mong muốn có thể công bố những báo cáo nhóm vào chiều thứ Sáu.

Câu hỏi về bức tượng được sử dụng trong các nghi thức tại Vatican

Một nhà báo hỏi về ý nghĩa tượng trưng của bức tượng được sử dụng trong nghi thức thánh hóa Thượng Hội đồng cho Thánh Phanxico, diễn ra trong Vườn Vatican. Bức tượng cũng được trình bày xuyên suốt Thượng Hội đồng.

Các đại diện của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh nói rằng họ sẽ tìm thêm thông tin về bức tượng và người nghệ sĩ tạo ra nó. Họ lưu ý rằng nghi thức được tổ chức bởi REPAM. Nói theo ý riêng, Tiến sĩ Ruffini cho rằng bức tượng là biểu trưng cho sự sống.

Câu hỏi về người bản địa Harakbut

Bà Tayori trả lời khéo léo câu hỏi về dân tộc bản địa của bà và kể chi tiết việc họ bị bóc lột bởi những người khai thác cao su. Bà cũng nói về những nhà thừa sai Dòng Đa-minh thi hành thừa tác vụ ở giữa dân tộc của bà, và họ đấu tranh cho và cùng với dân tộc Harakbut. Bà nói rằng nếu không có các nhà thừa sai đó, chắc bà không còn hiện diện để kể về câu chuyện của bà.

Câu hỏi về sự mở rộng trong Thượng Hội đồng, và về chi tiết cảm động nhất trong phần đầu tiên của Thượng Hội đồng

Trả lời cho câu hỏi đâu là điều cảm động nhất tại Thượng Hội đồng, Đức Giám mục Conti nói điều chạm đến tâm hồn ngài mạnh nhất là cơ hội nghe được tiếng nói từ các dân tộc bản địa và sự tự do trong cách họ nói về những kinh nghiệm của họ. Họ nói rằng chính trẻ em là những người sẽ cứu cho môi trường, và đặc biệt là trẻ em của các dân tộc bản địa.

Ngài nói rằng chúng ta phải hiệp nhất với nhau, và phát triển trong tình huynh đệ và tình đoàn kết với nhau, và nói rằng nó là một thời gian tuyệt đẹp cho sự hiệp nhất trong Giáo hội.

Đức Giám mục Queiroz Vieira nói một trong những giây phút quan trọng nhất trong thượng hội đồng là sự sẵn sàng sống tính đa dạng trong tình hiệp nhất. Ngài nói rằng đó là căn bản của tình huynh đệ, là điều được dẫn dắt và làm gương bởi Đức Thánh Cha Phanxico.

Tiếp theo sau, Đức Giám mục Spreafico cũng khen ngợi tính khiêm nhường của Đức Thánh Cha Phanxico như một mẫu gương. Ngài nói đến cách Đức Thánh Cha lắng nghe sự đau khổ; đây là thời gian qua đó chúng ta lắng nghe sự đau khổ, và chia sẻ nó.

Câu hỏi về vai trò của phụ nữ

Đức Giám mục de Quieroz Vieria, trả lời cho câu hỏi về vai trò của phụ nữ, nói rằng sự hiện diện của phụ nữ là rất quan trọng trong Giáo hội. Ngài làm nổi bật lên vai trò của họ trong công cuộc rao giảng phúc âm, giáo lý, phụng vụ, trong việc chăm sóc người nghèo và chăm sóc trẻ em. Ngài nói Giáo hội và thế giới phải chân nhận giá trị của phụ nữ, lưu ý vẫn có những nơi phụ nữ bị phân biệt đối xử.

Ngài nói rằng liên quan đến câu hỏi về vấn đề mở ra chức phó tế cho phụ nữ, Đức Giám mục de Quieroz Vieria nói rằng câu hỏi đó đã là một chủ đề để nghiên cứu, và đồng thời, giá trị của phụ nữ phải được chân nhận.

Đức Giám mục Spreafico lưu ý rằng nhiều dự án mục vụ trong giáo phận của ngài đều do các phụ nữ đảm trách, và nói về vai trò quan trọng phụ nữ nắm giữ trong Giáo hội.

Đức Giám mục Conti nói Hội đồng Giám mục Brazil đang đi theo chiều hướng này và nhắc lại những lời của các Giám mục huynh đệ của ngài rằng việc quan trọng là phải thăng tiến vai trò của phụ nữ.

Câu hỏi về những cơ hội cho giáo dân nam nữ

Một phóng viên khác hỏi Đức Giám mục Conti về những gì ngài nhìn thấy như là cơ hội cho một Giáo hội không những mang khuôn mặt Amazonia nhưng với khuôn mặt giáo dân. Đức Giám mục nói rằng con đường tham dự trọn vẹn hơn về phía giáo dân là một tiến trình đang diễn tiến. Ngài nhấn mạnh đến việc đào tạo giáo dân theo những tiếng gọi đặc biệt của họ.

Đức Giám mục de Queiroz Vieria nhấn mạnh rằng Giáo hội không được tạo thành bởi riêng các Giám mục nhưng bởi tất cả mọi người được rửa tội. Ngài lưu ý rằng Thượng Hội đồng được triệu tập chính là để cho các Giám mục đưa ra những quyết định sau khi đã tham khảo tất cả.

Câu hỏi về một đại diện Thượng Hội đồng là như thế nào

Được hỏi rằng các Giám mục có thấy hài lòng với sự đại diện của phụ nữ trong Thượng Hội đồng không, Đức Giám mục de Queiroz Vieria nhấn mạnh đến kết cấu duy nhất và vai trò của một Thượng Hội đồng. Ngài nói rằng nó không đơn giản là vấn đề đại diện về con số, nhưng trong bối cảnh hội thánh đặc biệt này, sự đại diện trong Thượng Hội đồng là quan trọng.

Đức Giám mục giữ vững ý kiến rằng chúng ta đang trải nghiệm một Giáo hội Thượng Hội đồng, và dần dần, Giáo hội có thể mở ra những con đường mới. Ngài đề nghị rằng sẽ có nhiều không gian hơn được mở ra cho phụ nữ trong tương lai.

[Nguồn: zenit]
[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 17/10/2019]