Hoa Xuân Tao Đàn Canh Tý 2020

637

NguoiAnGiang

Vài hình ảnh gởi đến bà con như một món quà nho nhỏ nhân dịp Xuân Canh Tý sắp đến.

Cung Chúc Tân Xuân một chữ nhàn,
Chúc mừng Gia Quyến đặng bình an.
Tân Niên­­ đem lại niềm hạnh phúc,
Xuân đến rồi đây được khang an.