Hình ảnh Mẹ Maria ở trọng tâm chuyến đi Chilê của Đức Phanxicô

2060

by phanxicovn

Thánh lễ tại công viên 16-1-2018 O’Higgins, trung tâm thủ đô Santiago

fr.aleteia.org, Ban biên tập Aleteia, 2018-01-17

Tại Chi-lê, chuyến đi của Đức Phanxicô mang đậm hình ảnh Mẹ Maria, ngài đội triều thiên cho hai bức tường Đức Mẹ.

Ngày 16 tháng 1 – 2018, trong thánh lễ đầu tiên tại công viên O’Higgins, trung tâm thủ đô Santiago, Chi-lê, Đức Phanxicô đã đội triều thiên cho tượng Đức Mẹ Núi Camêlô, bổn mạng của nước Chi-lê từ cuộc chiến độc lập năm 1818. Vào ngày này, trong cuộc chiến quyết định ở Maipu, lãnh tụ quân đội giải phóng Bernardo O’Higgins đã hứa sẽ xây đền thờ Đức Mẹ Camêlô nếu ông thắng cuộc chiến.

Trong thánh lễ tại đây, sau bài giảng, Đức Phanxicô đã xông hương, rảy nước thánh và đội triều thiên cho tượng Đức Mẹ.

“Đức Kitô là vua vũ trụ”, “Đức Mẹ là Nữ Vương”, ngày thứ tư 17 tháng 1, ở đền thánh quốc gia Maipu, Đức Phanxicô đã đặt tràng chuỗi ở chân tượng Đức Mẹ Núi Camêlô.

Đội triều thiên cho tượng Đức Mẹ, việc làm ưu tiên của các giáo hoàng

Ngày 18 tháng 1, trước khi rời Chi-lê đi Pêru, Đức Phanxicô sẽ dâng thánh lễ ở Iquique và ngài sẽ đội triều thiên cho một tượng Đức Mẹ khác, được tôn kính là Đức Mẹ Camêlô của Tirana. Tại đây, hàng năm các lễ kính Đức Mẹ đã thu hút hàng trăm ngàn giáo dân.

Truyền thống đội triều thiên cho tượng Đức Mẹ có từ thế kỷ 17 với bá tước Alexandre Sforza, sau đó truyền thống này được xem như một quyền dành riêng cho các giáo hoàng, người thừa kế ngôi vị Thánh Phêrô. Ưu tiên này có thể ủy quyền cho một vị chức sắc Tòa Thánh. Trên thế giới có vào khoảng 400 triều thiên Đức Mẹ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bên cạnh Đức Mẹ với các nam nữ tu sĩ ở nhà thờ chánh tòa Santiago, 16-1-2018