Đức Giáo hoàng Danh dự Benedict XVI & Đức Hồng y Sarah viết sách về đời sống độc thân của linh mục

795
Đức Giáo hoàng Danh dự Benedict XVI & Đức Hồng y Sarah viết sách về đời sống độc thân của linh mục
From The Depths Of Our Hearts — Via Ignatius Press

Đức Giáo hoàng Danh dự Benedict XVI & Đức Hồng y Sarah viết sách về đời sống độc thân của linh mục

Các nhà thần học đồng tác giả “From the Depths of Our Hearts” (Tạm dịch: ‘Từ sâu thẳm tâm hồn của chúng tôi’), chuẩn bị được xuất bản bằng tiếng Anh bởi Nhà xuất bản Ignatius
13 tháng Một, 2020 14:25
Đức Giáo hoàng Danh dự Benedict XVI và Đức Hồng y Robert Sarah, tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, là đồng tác giả quyển sách về luật độc thân của linh mục.
Ấn bản “Từ sâu thẳm tâm hồn của chúng tôi” sẽ được xuất bản vào ngày 15 tháng 1 bởi Nhà xuất bản Fayard bằng tiếng Pháp. Bản tiếng Anh được xuất bản bởi Nhà xuất bản Ignatius, sách đã có sẵn để đặt hàng trước và sẽ được chuyển ngày 20 tháng Hai.
Theo thông cáo báo chí từ Nhà xuất bản Ignatius, cuốn sách đưa ra cái nhìn nghiêm túc về cuộc khủng hoảng trong Giáo hội Công giáo và tập trung vào các vấn đề của thừa tác vụ linh mục.
Đức Giáo hoàng Danh dự Benedict XVI và đồng tác giả là Đức Hồng y Robert Sarah viết, “Chức tư tế đang trải qua một thời kỳ đen tối, bị tổn thương bởi quá nhiều vụ bê bối, bị đảo lộn bởi câu hỏi về đời sống độc thân tận hiến của họ, nhiều linh mục bị quyến rũ bởi ý nghĩ bỏ cuộc và từ bỏ mọi thứ.”
Trả lời cho những lời kêu gọi thay đổi bản chất của chức tư tế, kể cả một số người trong Thượng hội đồng khu vực gần đây về vùng Amazon, được tổ chức tại Vatican vào tháng Mười năm 2019, hai nhà thần học giải thích vai trò kinh thánh và thiêng liêng của chức tư tế, luật độc thân và thừa tác vụ linh mục đích thực.
Dựa trên Công đồng Vatican II, các ngài trình bày rằng luật độc thân của linh mục “không đơn thuần là một giới luật của Giáo hội.” Các ngài nhấn mạnh rằng sự đổi mới của Giáo hội đòi hỏi một sự hiểu biết mới về ơn gọi linh mục như là việc chia sẻ căn tính chức tư tế của Chúa Giê-su là Tân lang của Giáo hội.
Theo thông cáo, các ngài khẳng định rằng tùy chọn độc thân cho các linh mục không phải là tùy chọn thật sự cho chức tư tế đích thực.
Đức Benedict XVI và Đức Hồng Y Robert Sarah gửi cho các linh mục huynh đệ và toàn thể Giáo hội một thông điệp hy vọng, khi các ngài tập trung vào những thách đố thiêng liêng mà các linh mục ngày nay đang phải đối mặt, trong đó có những tranh cãi về luật độc thân.
Các ngài nói rằng sự hoán cải sâu xa hơn trở về với Đức Giê-su Ki-tô là chìa khóa cho thừa tác vụ linh mục trung thành và hiệu quả và cho sự cải tổ của giáo hội.
Quyển sách không chỉ dành cho giáo sĩ và giáo dân, mà còn hướng tới việc canh tân và khôi phục Giáo hội đang bị tổn thương.
Cha Joseph Fessio nói, “Quyển sách của các ngài không chỉ nói riêng về luật độc thân của linh mục, là điểm quan trọng chính của nó,” vị sáng lập và là người biên tập của Nhà Xuất bản Ignatius tiếp tục, “Như Đức Giáo hoàng Danh dự Benedict XVI mô tả nó trong đoạn đầu tiên của của ngài: ‘cuộc khủng hoảng kéo dài của chức tư tế đã trải qua trong nhiều năm.’”
Ông kết luận, “Nhưng nó còn nhiều hơn thế; nó là về đặc tính của Giáo hội và vai trò tông đồ của người Ki-tô hữu. Đây là một quyển sách mà tất cả mọi người nên đọc. Nó rất mạnh mẽ và riêng tư — từ trong sâu thẳm tâm hồn của các ngài.”
[Nguồn: zenit]
[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 14/1/2020]