Giáo dân Miến Điện trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Rangoun, 30-11-2017

1226

by phanxicovn

Các hình ảnh cảm động nói lên tấm lòng sốt sắng, nhiệt thành của giáo dân Miến Điện.