Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến Colombia, 06.09.2017

1083