Đức Thánh Cha nói với người làm mục vụ ơn gọi: Lắng nghe khát vọng của người trẻ

696

Vatican tiếng Việt