Đức Phanxicô xin đừng chụp hình trong thánh lễ

1204

By phanxicovn

parismatch.com,  2017-11-08

Sáng thứ tư 8 tháng 11-2017, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Phanxicô đã xin giáo dân đừng chụp hình trong thánh lễ. Ngài xin giáo dân và các linh mục cất điện thoại di động trong túi và đừng chụp hình trong thánh lễ.

Trước hàng ngàn giáo dân ở Quảng trường Thánh Phêrô, ngài nhắc lại, trong thánh lễ chúng ta nói “hãy nâng tâm hồn lên” , chứ không nói “hãy đem máy điện thoại cầm tay ra để chụp hình”. Không, đó là “xấu”, ngài nói thêm. 

“Thánh lễ không phải là một buổi trình diễn”

“Tôi, tôi rất buồn khi tôi dâng thánh lễ ở đây hay ở Đền thờ Thánh Phêrô và tôi thấy bao nhiêu là máy điện thoại cầm tay giơ lên cao. Không phải chỉ có các giáo dân mà có các linh mục và ngay cả các giám mục. Xin anh chị em vui lòng đừng chụp hình, vì thánh lễ không phải là một buổi trình diễn”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hình chụp trong thánh lễ Đức Phanxicô đồng tế ở thánh đường Thánh Phêrô và Thánh Phaolô ở Philadelphia 26-9-2015, trong chuyến đi Mỹ của ngài năm 2015.

Hình chụp trong thánh lễ phong thánh Đức Gioan XXIII và Đức Gioan-Phaolô II, 27-4-2014 tại quảng trường Thánh Phêrô.

Và: