Đức Phanxicô thúc giục các tân giám mục hãy bồi đắp nhận định

1095

by phanxicovn

Hôm thứ năm, nói với các giám mục trên toàn cầu vừa được tấn phong trong năm qua, Đức Giáo hoàng tập trung vào nhu cầu nhận định.

“Nhận định đích thực, chắc chắn trong từng bước, nhưng luôn là một tiến trình mở và cần thiết. Có thể hoàn toàn thiện và làm phong phú nhận định.

Không thể xem nhận định chỉ là việc lặp lại các công thức, mà thật sự là một liều thuốc chống lại sự cứng ngắc, bởi các giải pháp ở mỗi nơi một khác nhau.

Các cha phải có lòng can đảm để tự vấn lòng mình, xem những đề xuất của ngày hôm qua có còn hợp lý hay không. Tất cả các mục tử đừng để mình bị mắc kẹt trong những chuyện bên rìa, nhưng phải luôn biết đánh giá những khoảng thời gian Chúa ban.

Ơn nhận định không phải tự nhiên mà có, các cha phải đấu tranh để nhận định con đường của Chúa về ơn cứu độ cho những người được giao phó cho các cha.

Để có được sự cân bằng về nhân cách và hành động, điều quan trọng là các cha phải cầu nguyện thường xuyên và sâu sắc.

Nhận định không phải là một việc làm cá nhân của một linh mục riêng lẻ nào, nhưng là hành động của cả một cộng đoàn.

Giám mục không phải là một cha đỡ đầu tự mình làm tất, càng không phải một mục tử cô độc.

Các cha cần tìm cố vấn để có được những quyết định đúng đắn, hãy hỏi các giám mục bạn, các linh mục và giáo dân.

Hãy hỏi người thật về việc thật, hãy rút lấy kho báu của Giáo hội vì ơn cứu rỗi của mọi người.

Và tất cả các mục tử phải luôn luôn liên kết với giáo dân, nếu không có sự trao đổi qua lại đó, thì đức tin của người tài giỏi có thể bị biến thành lãnh đạm, và đức tin của người thấp bé sẽ bị thành mê tín.

Các cha cũng cần phải chú tâm đến nền văn hóa tâm linh của người dân. Lòng mộ đạo bình dân thường là nền tảng cho nhận thức của họ, và nhận định phải biết đối thoại với lòng mộ đạo bình dân.

Hãy nhớ rằng Chúa đã ở trong giáo phận các cha, trước khi các cha đến đó, và Ngài vẫn ở đó khi các cha rời đi.”

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng