Đức Phanxicô kêu gọi sự hợp nhất với các nhà lãnh đạo tôn giáo khác nhau

1025

by phanxicovn

fr.radiovaticana.va, 2017-11-28

Ngày thứ ba 28-11-2017, Đức Phanxicô gặp 17 nhà chức trách tôn giáo Miến Điện của các tôn giáo Phật giáo, Hồi giáo, Hinđu, Xu-phi, Do Thái giáo, Công giáo, và các tín ngưỡng Kitô giáo khác. Trong buổi gặp liên tôn ở Tòa Giám mục Rangoun.

Văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, cuộc gặp liên tôn giáo đã diễn ra vào buổi sáng thứ ba 28-11 tại nhà ăn của Tòa Giám mục Rangoun, vào khoảng 40 phút. Trong cuộc gặp, Đức Phanxicô nói vài lời bằng tiếng Tây Ban Nha với các nhà lãnh đạo các tôn giáo khác nhau, ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hợp nhất trong đa dạng.

Ngài trích thánh vịnh “thật đẹp khi thấy anh em hợp nhất”, ngài giải thích: “Hợp nhất không phải là ngang nhau, cũng không phải là giống nhau dù ở trong cùng một tín ngưỡng. Mỗi người có giá trị riêng của mình, có sự phong phú riêng của mình, có truyền thống riêng, ngay cả cũng có các khiếm khuyết riêng vì tất cả chúng ta đều khác nhau”. Ngài cho rằng, mỗi người đều có những phong phú riêng của mình để chia sẻ, điều này có thể thực hiện được trong bầu khí hòa bình. Và hòa bình được xây dựng trong trọng tâm của khác biệt. Hợp nhất luôn được làm trong khác biệt”.

Sự đô hộ văn hóa sẽ giết hại nhân loại

Sau vài lời nói ngắn của các đại diện tôn giáo, Đức Phanxicô tiếp tục: “Hòa bình là hài hòa. Chúng ta trải nghiệm một khuynh hướng trên thế giới là giống nhau y hệt. Loại văn hóa đô hộ sẽ giết hại nhân loại”. Đức Phanxicô kêu gọi, phải hiểu sự phong phú của các khác biệt về sắc dân, tôn giáo, dân chúng, và các khác biệt này nảy sinh từ đối thoại để hiểu nhau như người anh em, bàn thảo với nhau, hòa giải với nhau, đó là cách duy nhất để xây dựng hòa bình cho đất nước với địa lý nhiều tài nguyên và nhiều đa dạng này”. Ngài xin: “Chúng ta đừng sợ các khác biệt!”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch