Đức Phanxicô đến viếng Đài Tưởng niệm các vị tử đạo Bangladesh 30.11.2017

1221

by phanxicovn

Sau khi đến phi trường Dacca, thủ đô Bangladesh ngày thứ năm 30 tháng 11-2017, Đức Phanxicô đã đến viếng Đài Tưởng niệm các vị tử đạo của quốc gia ở Savar, rồi viếng Đền tưởng niệm Bảo tàng viện Bangabandhu, nơi tưởng niệm các người bị giết hại năm 1971 trong “cuộc chiến dành độc lập” với Pakistan, đã làm cho gần 3 triệu người bị giết hại, sau đó Đức Phanxicô đến tưởng niệm trước mộ “Vị Cha của đất nước” Sheikh Mujibur Rahman.