Dù giận Thiên Chúa nhưng vẫn cầu nguyện | Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 24.01.2017

1135

Vatican – Tiếng Việt