Đại diện Quyền người Bản địa của LHQ…

779

Đại diện Quyền người Bản địa của LHQ cho ZENIT biết bà tin Thượng Hội đồng có thể bảo vệ quyền và ngăn chặn sự tàn phá Amazon

Đại diện Quyền người Bản địa của LHQ cho ZENIT biết bà tin rằng Thượng Hội đồng có thể bảo vệ quyền và ngăn chặn sự tàn phá Amazon.

Viên chức người Philippines giải thích những kết quả mà bà cảm thấy là cần thiết để đạt được điều này

08 tháng Mười, 2019 16:45

DEBORAH CASTELLANO LUBOV

“Tôi tin những kết quả của Thượng Hội đồng về Amazon có thể giúp bảo vệ quyền của người dân bản địa và ngăn chặn sự tàn phá Amazon.”

Đây là điều được bày tỏ bởi Báo cáo viên Đặc biệt của LHQ về Quyền Người dân Bản địa, bà Victoria Lucia Tauli-Corpuz, gốc Philippines, là một trong những tham dự viên Thượng Hội đồng trình bày tại cuộc họp báo trong Văn phòng Báo chí Tòa Thánh ngày 7 tháng Mười, về Tổng Công nghị đầu tiên trong Hội nghị Đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục về Vùng Pan-Amazonian.

Thượng Hội đồng diễn ra từ ngày 6 đến 27 tháng Mười, 2019, về chủ đề “Amazonia: những con đường mới cho Giáo hội và một hệ sinh thái toàn diện.”

Cùng trình bày tại buổi họp báo có Đức Hồng y Pedro Ricardo Barreto Jimeno, SI, Tổng Giám mục Huancayo, Peru, và là Phó Chủ tịch của Mạng lưới Hội thánh Pan-Amazonia; Moema Maria Marques de Miranda, nữ giáo dân Dòng Phanxico, Thành viên Hội đồng REPAM và của “Các Giáo hội và việc Khai mỏ,” Brazil; Tiến sĩ Paolo Ruffini, Tổng trưởng Bộ Truyền thông Vatican; và Cha Giacomo Costa, SI, Thư ký Ủy ban Thông tin. Buổi họp báo được điều phối bởi Phó Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, Cristiane Murray.

Sau phát biểu của đại diện LHQ, Phóng viên Vatican cấp cao của ZENIT đặt câu hỏi với bà về những kết quả bà mong chờ từ Thượng Hội đồng để đạt được những mục tiêu này.

Tố cáo những vi phạm nhân quyền

“Trong tài liệu, Instrumentum Laboris, tôi đã đọc thấy họ trình bày lên một số ‘tiếng gọi,’” bà nhận xét. “Một trong những tiếng gọi đó là tiếng gọi Giáo hội hãy điều chỉnh một cách can đảm và cụ thể ‘sự ưu tiên cho người nghèo’ trong dự án này về người dân bản địa để định hình cho đặc tính của Giáo hội ở Amazon.”

“Họ cũng kêu gọi việc tạo ra những mạng lưới hợp tác, và sự bảo vệ về luật pháp trong vùng, trên toàn cầu và quốc tế, để người ta có thể tố cáo những vi phạm nhân quyền xảy ra với họ,” bà khen ngợi.

Người phụ nữ Philippines nói: “Vì vậy, tôi cho rằng Giáo hội sẽ trợ giúp trong việc tạo ra những mạng lưới lên tiếng mạnh mẽ khi những vi phạm nhân quyền đối với người bản địa hoặc những người khác xảy ra trong vùng Amazon.”

“Nhưng không chỉ với những vi phạm nhân quyền này,” bà nhấn mạnh, nhưng “cả khi sự tàn phá Amazon diễn ra …”

Nhắc lại “mạng lưới mạnh mẽ” của Giáo hội,” bà Tauli-Corpuz thừa nhận: “Giáo hội có một tiếng nói rất mạnh, đặc biệt đối với công luận trên phạm vi quốc gia.”

Những hy vọng của bà

“Tôi muốn nhìn thấy Giáo hội thật sự lên tiếng mạnh mẽ, và họ đưa ra sự bảo vệ ở một mức độ nào đó đối với người dân bản địa bị đối xử như tội phạm.”

Bà nói với ZENIT rằng có đôi khi họ thậm chí không biết đi đâu, vì các cộng đồng của họ thường xuyên phải di tản hoặc bị đe dọa. “Như vậy họ cần phải có nơi ở riêng ổn định, có sự bảo vệ và ngăn chặn những cơ cấu bị áp đặt vào, để họ không bị biến mất.”

Bà kết luận: “Tôi có cảm giác rất chắc chắn rằng bất kỳ mô hình hay mục tiêu bảo vệ Amazon nào cũng đều phải có sự gắn kết trực tiếp với việc bảo vệ quyền của các dân tộc bản địa. Vì chính họ mới là những người chăm sóc và bảo vệ Amazon.”

[Nguồn: zenit]