Chúc Mừng Giáng Sinh | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

1206

Mừng Chúa Giáng Sinh, Thiên Chúa ban Con Một Ngài cho nhân loại (Gioan 3:16)
để Ngài thành ánh sáng cho muôn dân (Gioan 8:12)
Tôi xin chúc mừng Giáng Sinh đến quí Ông Bà và Anh Chị Em.
Nguyện xin Chúa Giêsu thành ánh sáng tin yêu hy vọng cho tất cả chúng ta.
Xin cám ơn Chúa đã ban Cha Diệp, một linh dược cứu giúp dân lành.
Xin Chúa Giêsu Hài Đồng ở cùng chúng ta và cứu giúp chúng ta phần hồn phần xác
qua lời cầu bàu của Cha PX. Trương Bửu Diệp.

Giáng Sinh Hồng Phúc.
Năm Mới Bình An.

Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên