Chúc Mừng Giáng Sinh | Cha Phêrô Trần Thế Tuyên

2103

Kính thưa quí Ông Bà và anh chị em
Kính thưa bạn bè thân hữu gần xa
Kính thưa quí vị từng hưởng dùng website: truongbuudiepapt.net

Tôi là linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên,

Cáo thỉnh viên án tuyên thánh Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp từ ngày 15.8.2011, ngày Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên trao quyền làm Cáo Thỉnh Viên vận động tuyên thánh, cho đến ngày 30.5.2017, ngày hồ sơ tuyên thánh Cha Trương Bửu Diệp chính thức đến Văn Phòng Bộ Tuyên Thánh Roma.

Trong thời gian 6 năm kém 3 tháng làm Cáo Thỉnh Viên, nhờ Chúa và nhờ sự giúp đỡ của các Phó Cáo Viên cũng như rất nhiều những tấm lòng mộ mến Cha PX. Trương Bửu Diệp, tôi đã cho xuất bản nhiều đặc san Như Thầy Yêu Thương, Niên lịch Phụng Vụ, nhiều ngàn CD nhạc, DVD…. nhiều bản kinh, hình ảnh… nhằm giúp quảng bá ơn lành, ơn lạ Cha Phanxicô.

Do lòng quảng đại của quí ân nhân, tôi cũng đã tích góp được số ngân khoản cần thiết cho tiến trình sang giai đoạn hai ở Rôma.

Tôi đã tuyên bố chính thức mãn nhiệm làm Cáo Thỉnh Viên ngày 30.5.2017.

Tôi không còn nhận chịu trách nhiệm những đóng góp tài chánh từ ngày mãn nhiệm.

Tôi xin được tiếp tục:

(1) làm người yểm trợ cho án tuyên thánh bằng việc dâng thánh lễ nơi nào được phép để cầu nguyện cho án tuyên thánh sớm thành công.
(2) Cung cấp những gì hữu ích cho tiến trình tuyên thánh trên hai website: truongbuudiepapt.netChadiepucchau.com
(3) Làm những gì Cha Carôlô Hồ Bặc Xái, Tổng Đại Diện kiêm đặc trách tuyên thánh của địa phận Cần Thơ nhờ, cũng như cộng tác với Cha Thomas Cáo thỉnh Viên thường trú ở Rôma nhờ.

Hôm nay, trong bầu không khí mừng Chúa Giáng Sinh,

Tôi xin gửi đến quí Ông Bà anh chị em, quí bạn hữu gần xa và quí ân nhân yểm trợ án tuyên thánh Cha PX. Trương Bửu Diệp lòng biết ơn sâu xa và lời cầu nguyện chân thành:

Mỗi lần mừng Chúa Giáng Sinh
Xin dâng Thánh Lễ, câu kinh, lời cầu:
Cha Diệp ơn thánh nhiệm mầu
Bình an, hạnh phúc, ơn đầu, cầu xin.  

Chúc Mừng Giáng Sinh

Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên