Cáo Thỉnh Viên Án Tuyên Thánh Cha PX. Trương Bửu Diệp

1923

Cáo Thỉnh Viên và Phó Cáo Thỉnh Viên:

 • Cáo thỉnh viên:
  Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên
 • Phó Cáo thỉnh viên:
  Lm. Dương Hữu Nhân – trong và ngoài nước
  Lm. Giuse Phạm Đức Tuân – Việt Nam
  Lm. Phaolô Nguyễn Văn Vinh – Việt Nam
  Lm. Tôma Nguyễn Hoàng Diệu – Hải ngoại