Các Giám mục Hoa Kỳ trình ĐTC Phanxicô những kết luận của cuộc họp về thừa tác vụ Hispanic-Latin lần thứ 5

745
PHỎNG VẤN: Các Giám mục Hoa kỳ trình Đức Thánh Cha Phanxico những kết luận của cuộc họp về thừa tác vụ Hispanic-Latin lần thứ 5
Copyright: ZENIT/ Sergio Mora

ZENIT trao đổi với Tổng Giám mục LA & USCCB VP, Đức Tổng Giám mục Gomez, Đức Giám mục Perez của Cleveland, & Đức Giám mục Phụ tá Cepeda của Detroit

18 tháng Chín, 2019 08:11

SERGIO MORA

Phái đoàn giám mục và giáo dân đang có mặt tại Roma, để trình lên Đức Thánh Cha Phanxico một tài liệu với những bài tham luận và kết luận của Cuộc Họp lần thứ 5 của Thừa tác vụ Mục vụ Hispanic-Latin.

Những bài này phân tích về sự cần thiết rằng người Hispanic (ND: Người Mỹ gốc Tây Ban Nha) có thể phục vụ Giáo hội và đất nước tốt hơn; những người tín hữu này, với phần đông là người trẻ, có thể gánh vác trách nhiệm như là những nhà lãnh đạo và những người trẻ này nếu được đào tạo phù hợp, có thể giúp cho thế hệ thứ hai và thứ ba của người Latino tại Hoa Kỳ — và trên hết không ngừng là tiếng nói cho những người không có tiếng nói, và luôn chú trọng đến sự đào tạo toàn diện về đời sống bí tích và đời sống gia đình trong các cộng đồng, vì tương lai cho ơn gọi linh mục và thừa sai là từ trong gia đình.

Hôm thứ Sáu, 13 tháng Chín, sau một buổi họp với Giáo sư Guzman Carriquiry, Thư ký và chịu trách nhiệm là Phó Chủ tịch của Ủy ban Giáo hoàng về Mỹ Latinh, ZENIT trao đổi với Đức Tổng Giám mục của Los Angeles và Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB), Jose H. Gomez; với Đức Giám mục Nelson Perez của Cleveland; và Đức Giám mục Phó của Detroit, Arturo Cepeda. Cùng với các ngài có Nữ Giám đốc Đa dạng Văn hóa trong Giáo hội, bà Mar Munoz-Visoso, Điều phối viên Quốc gia của cuộc họp lần thứ 5, Alejandro Aguilera Titus, và Luis Pena là sinh viên đại học, người New York thuộc gia đình Dòng Đa-minh.

ZENIT: Quý vị sẽ trình lên Đức Phanxico tại Roma này cái gì?

Đức TGM Gomez: Chúng tôi đến để trình lên Đức Thánh Cha và các bộ, kết quả của cuộc họp lần thứ 5, xuất phát từ tiến trình lắng nghe và phân định.

Chúng tôi sẽ chia sẻ với Đức Thánh Cha sự thật rằng Giáo hội ở Hoa Kỳ là một Giáo hội sống động, và người Latino, đặc biệt là người trẻ, với tiến trình của Cuộc Họp lần thứ 5 này, đã hiểu rằng họ là những người lãnh đạo của Giáo hội trong hiện tại và trong tương lai. Chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh đến thừa tác vụ mục vụ giới trẻ, tầm quan trọng đó cũng là kết quả của Cuộc Họp Aparecida và Thượng Hội đồng về Giới trẻ.

ZENIT: Sự hiện diện của người Công giáo ở Hoa Kỳ như thế nào?

Đức TGM Gomez: Người Latino trải rộng trên khắp đất nước và trong tất cả các giáo phận đều có sự hiện diện đông đảo của người Latino. Công giáo là nhóm thiểu số tôn giáo lớn nhất, chiếm 37% ở cấp độ quốc gia với điểm đặc biệt là hơn 50% trong đó là người dưới 19 tuổi và là hậu duệ của người Hispanic.

ZENIT: Có thừa tác vụ mục vụ riêng cho họ không?

ĐGM Perez: Có, có một thừa tác vụ mục vụ Hispanic, có chỗ này mạnh hơn chỗ khác, tùy theo số dân, nhưng phát triển trên toàn quốc, điểm đó gợi lên sự chú ý lớn đối với các Giám mục. Trong bốn cuộc họp trước, và chính xác qua tiến trình tham khảo với họ, Giáo hội đã trả lời cho sự hiện diện của người Hispanic ở Hoa Kỳ, và mỗi người trong các cuộc họp này đều để lại dấu ấn cho nó.

ZENIT: Cuộc họp lần thứ 5 được thực hiện như thế nào?

ĐGM Perez: Nó được kêu gọi bởi các giám mục năm 2013, với một tiến trình lắng nghe và đặt câu hỏi rằng bằng cách nào để sự hiện diện của người Hispanic có thể được phục vụ tốt hơn, nhưng cũng đặt câu hỏi về cách người Hispanic có thể phục vụ Giáo hội và đất nước tốt hơn, nói một cách khác là tiến trình hai chiều.

Có 165 giáo phận (93%) tham dự trong cuộc họp lần thứ 5, với 3.000 giáo xứ, và đã tham khảo ý kiến của 350.000 người, tức là nó bắt đầu từ cấp độ người dân và lên đến mức độ là một cuộc họp cấp quốc gia với 3.400 đại biểu và 125 Giám mục Hoa Kỳ. Đây là một thời điểm với sự mở rộng rất lớn của Giáo hội Hoa Kỳ đối với người Hispanic nhưng cũng là sự mở rộng lớn của người Hispanic đối với Giáo hội, hàng giáo phẩm và các Giám mục của họ.

ZENIT: Những mục tiêu nào được làm nổi bật lên sau những tham khảo và cuộc họp lần thứ 5 này?

ĐGM Cepeda: Một trong những ưu tiên và mục tiêu trong các kết quả là phải thực hiện — với cương vị các Giám mục — việc đào tạo cho giáo dân, và thanh thiếu niên, để họ có thể giúp cho thế hệ thứ hai và thứ ba của người Latino trong Hoa Kỳ.

Nổi bật lên cũng là sự đào tạo toàn diện cho các Phong trào thuộc hội thánh, để họ có thể thay đổi đời sống gia đình và cộng đồng và quốc gia của chúng tôi với sự hiện diện và sự năng động của họ. Chúng tôi cũng hiểu được nhu cầu để chia sẻ những cách thực hành tốt nhất, ở mức độ người dân, trong các giáo phận và trong khu vực.

Một chủ đề khác đó là sự đồng hành với những anh chị em di dân của chúng tôi, cầu nguyện cho họ, cho các quyền của họ, cho phẩm giá của họ và trở thành một tiếng nói thay cho họ trong nước Mỹ.

Ngoài ra, để tìm kiếm được một sự đào tạo toàn diện về đời sống bí tích và gia đình cho các cộng đoàn chúng tôi, vì tương lai của ơn gọi linh mục và thừa sai cũng là ở trong gia đình.

ZENIT: Đối với các trường hợp lạm dụng Đức Giáo hoàng muốn không khoan dung. Việc này được áp dụng ở Mỹ như thế nào?

Đức TGM Gomez: Trong tất cả các giáo phận ở Mỹ chúng tôi tin rằng không có sự khoan dung đối với những vụ lạm dụng tính dục. Các Giám mục, cũng như tất cả các tín hữu, cam kết trọn vẹn trong việc bảo vệ trẻ em, và chúng tôi cam kết trong tất cả các giáo xứ và trường học và những thừa tác vụ của Giáo hội.

ZENIT: Và vị trí của Giáo hội về vấn đề nhập cư như thế nào?

Đức TGM Gomez: Về vấn đề nhập cư, các Giám mục Hoa Kỳ hoàn toàn nhận thấy sự cần thiết phải có một sự cải tổ về di trú toàn diện. Trong nhiều năm hệ thống chính trị đã làm cho vấn đề này trở nên rất khó khăn để thực hiện. Tuy nhiên, chúng tôi tiếp tục cầu nguyện và vững tin rằng Hoa Kỳ phải là một mẫu gương cho toàn thế giới, vì nhập cư là một thực tại mà chúng ta phải tìm ra cách, để người ta có thể di chuyển từ nơi này đến nơi khác theo con đường hợp pháp. Điều quan trọng là mỗi quốc gia khi đứng trước nghĩa vụ phải bảo vệ biên giới, thì đồng thời họ phải có một hệ thống di trú tạo điều kiện thuận tiện cho dòng di chuyển của con người.

ZENIT: Người trẻ sống với tất cả những điều này như thế nào?

Luis Pena: Tất cả mọi sự kiện của cuộc họp đều rất quan trọng. Họ cân nhắc những gì Đức Phanxico đã đóng góp cho Giáo hội liên quan đến việc lắng nghe giới trẻ. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng, nếu cộng đoàn lắng nghe và mời gọi người trẻ, đặc biệt qua việc đào tạo, trao cho họ một vai trò trong Giáo hội, một người Hispanic trẻ có thể trở thành sự kết nối giữa hai thế hệ hoặc văn hóa, hoặc ngược lại sẽ không đạt được. Nếu chúng ta chào đón người trẻ — một điều mà cuộc Họp đã làm — chúng tôi nhìn thấy rằng họ có khả năng để cống hiến. Có rất nhiều người trẻ đã giữ những vị trí quan trọng trong các giáo phận ở Hoa Kỳ.

[Bài phỏng vấn được Virginia Forrester của ZENIT dịch (sang tiếng Anh) từ Tiếng Tây Ban Nha]

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 20/9/2019]