Các bài về Mẹ Thánh Têrêxa Calcutta

1213

Nhân kỷ niệm một năm ngày Mẹ Têrêxa Calcutta được phong thánh, xin mời các bạn đọc các bài về Mẹ Thánh kính yêu của chúng ta, người lấy đức ái làm mục tiêu hành động cho đời mình.

Mẹ Têrêxa: Lời cầu nguyện cuối cùnghttp://phanxico.vn/2016/09/15/me-terexa-loi-cau-nguyen-cuoi-cung/ 
Các «lời khuyên nho nhỏ» của Mẹ Têrêxa để có một hôn nhân hạnh phúc – http://phanxico.vn/2016/09/13/cac-loi-khuyen-nho-nho-cua-me-terexa-de-co-mot-hon-nhan-hanh-phuc/
“Ngày tôi gặp Mẹ Têrêxa, người mẫu của tình yêu trao ban”http://phanxico.vn/2016/09/06/ngay-toi-gap-me-terexa-nguoi-mau-cua-tinh-yeu-trao-ban/
Những gì họ nói về Mẹ Têrêxahttp://phanxico.vn/2016/09/05/nhung-gi-ho-noi-ve-me-terexa/
“Mẹ Têrêxa đã đón nhận tôi trong vòng tay Mẹ”http://phanxico.vn/2016/09/05/me-terexa-da-don-nhan-toi-trong-vong-tay-me/
Phỏng vấn độc quyền với “Luật sư” của Mẹ Têrêxa – http://phanxico.vn/2016/09/04/phong-van-doc-quyen-voi-luat-su-cua-me-terexa/
Nếu sứ mạng của chúng tôi chỉ tóm gọn trong một chữ, đó sẽ là chữ: Bác áihttp://phanxico.vn/2016/09/04/neu-su-mang-cua-chung-toi-chi-tom-gon-trong-mot-chu-do-se-la-chu-bac-ai/
Mười một sự kiện và giai thoại lạ lùng về đời sống của Mẹ Têrêxa – http://phanxico.vn/2016/09/03/muoi-mot-su-kien-va-giai-thoai-la-lung-ve-doi-song-cua-me-terexa/
Sáu bài học từ Mẹ Têrêxa mà bạn có thể áp dụng trong cuộc sống – http://phanxico.vn/2016/09/01/sau-bai-hoc-tu-me-terexa-ma-ban-co-the-ap-dung-trong-cuoc-song/
Mẹ Têrêxa và Đức Gioan-Phaolô II: “Rất tâm đầu ý hợp” – http://phanxico.vn/2016/08/31/me-terexa-va-duc-gioan-phaolo-ii-rat-tam-dau-y-hop/
Gặp Mẹ Têrêxa: “Nếu con thương Chúa thì con phải thương người không điều kiện” – http://phanxico.vn/2016/09/02/gap-me-terexa-neu-con-thuong-chua-thi-con-phai-thuong-nguoi-khong-dieu-kien/
Các «lời khuyên nho nhỏ» của Mẹ Têrêxa để có một hôn nhân hạnh phúc – http://phanxico.vn/2016/09/13/cac-loi-khuyen-nho-nho-cua-me-terexa-de-co-mot-hon-nhan-hanh-phuc/
Bảy chuyện đáng ghi nhớ về Mẹ Têrêxa – http://phanxico.vn/2016/09/03/bay-chuyen-dang-ghi-nho-ve-me-terexa/
Cháu của Mẹ Têrêxa kể về Mẹ – http://phanxico.vn/2016/09/03/chau-cua-me-terexa-ke-ve-me/
Mẹ Têrêxa đã thay đổi cuộc đời của một em bé Ấn Độ – http://phanxico.vn/2017/05/21/me-terexa-da-thay-doi-cuoc-doi-cua-mot-em-be-an-do/
Đức Phanxicô: Mẹ Têrêxa cho chúng ta thấy “ơn gọi bác ái”http://phanxico.vn/2016/09/15/duc-phanxico-me-terexa-cho-chung-ta-thay-on-goi-bac-ai/
Mẹ Têrêxa: Lời cầu nguyện cuối cùng – http://phanxico.vn/2016/09/15/me-terexa-loi-cau-nguyen-cuoi-cung/
Mẹ Têrêxa, khi Mẹ chết, cái gì sẽ thay đổi? – phanxico.vn/2016/09/16/me-terexa-khi-me-chet-cai-gi-se-thay-doi/
Làm thế nào Mẹ Têrêxa đã thay đổi cuộc đời của một tỷ phú… http://phanxico.vn/2016/09/24/lam-the-nao-me-terexa-da-thay-doi-cuoc-doi-cua-mot-ty-phu/
Tình bạn đáng kể giữa Mẹ Têrêxa và công nương Diana – http://phanxico.vn/2016/10/10/tinh-ban-dang-ke-giua-me-terexa-va-cong-nuong-diana/