Sunday, 20/10/2019
Trang chủ Thẻ Thánh Vịnh Đáp Ca

Tag: Thánh Vịnh Đáp Ca

Tin xem nhiều

Thứ Tư, Ngày 22 Tháng Mười Một, Thánh Xê-xi-li-a, Trinh Nữ, Tử Đạo, Lễ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  2 Mcb 7, 1.20-31 Tin Mừng:...

Thứ Bảy, Ngày 10 Tháng Hai, Thánh Cô-lát-ti-ca, Đồng Trinh, Lễ Nhớ | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   1V 12,26-32; 13,33-34   Tin Mừng: Mc...

Lụt ở Texas: “Xe khủng” đi cứu cấp

By phanxicovn parismatch.com, Ban biên tập và hãng tin AFP, 2017-09-02 Hãng tin AFP kể chuyện chủ “xe khủng” đi cứu cấp người dân ở tỉnh...

Ngày 13 Tháng Mười, Chúa Nhật 28 Thường Niên, C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ :  Tv 129,3-4 Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội,...

Ngày 19 Tháng Năm, Chúa Nhật 5 Phục Sinh | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  Tv 97,1-2 Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì...