Tuesday, 26/05/2020
Trang chủ Thẻ Thánh Vịnh Đáp Ca

Tag: Thánh Vịnh Đáp Ca

Tin xem nhiều

Bài giảng Chúa Nhật XV Quanh Năm B

https://youtu.be/T29xAaCMwwA Tóm ý: Chúa gọi mười hai tông đồ Coi như cột trụ tiền đồ Nước Cha Từng hai người một tách ra Loan tin cứu độ đuổi ma...

Panô Chúa Nhật XXVII Quanh Năm B

Franc Lee Tin Mừng:  Mc 10,2-16 Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. Một...

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng năm B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/diE5bYgyQbY ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Phép lành Urbi et Orbi Ngoại Thường ngày 27.3

VietCatholicNews Quyết định mới của ĐTC: Cầu nguyện chung ngày 25/3. Phép lành Urbi et Orbi Ngoại Thường ngày 27/3 Sau khi đọc kinh Truyền Tin...

Thứ Bảy, Ngày 01 Tháng Chín, Kính Đức Trinh Nữ Vương | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)   Ca nhập lễ   Xê-đu-li-ô Kính chào Mẹ rất...