Thứ Sáu, ngày 27 Tháng Chín, Thánh Vinh Sơn Phaolô | LCTTL năm C

764

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Bạch Thảo đọc)  

Ca nhập lễ: Lc 4, 18
Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát.

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Vinh Sơn Phaolô mọi đức tính xứng bậc tông đồ, để thánh nhân phục vụ người cùng khốn và đào tạo các linh mục; xin cho chúng con là những kẻ noi theo lời người dạy, luôn cháy bừng đức ái của người, để yêu mến điều người đã yêu mến, và thực hành điều người đã dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô.

Nghe và Download tại đây.

Bài đọc:  Kg 2, 1-9
Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, Ta sẽ làm cho Đền Thờ này rực rỡ vinh quang.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Khác-gai.
Tháng bảy ngày hai mươi mốt, có lời Chúa phán qua trung gian ngôn sứ Khác-gai rằng: “Ngươi hãy nói với tổng đốc xứ Giu-đa là Dơ-rúp-ba-ven, con ông San-ti-en, nói với thượng tế Giê-su-a, con ông Giơ-hô-xa-đắc và nói với những người còn sót lại trong dân rằng: Ai trong các ngươi trong số người còn sót lại đã từng được chứng kiến cảnh rực rỡ vinh quang của Đền Thờ ban sơ? Và bây giờ các ngươi thấy Đền Thờ như thế nào? Trước mắt các ngươi, nó chẳng còn là gì nữa đó sao? Vậy bây giờ, hỡi Dơ-rúp-ba-ven, hãy mạnh bạo lên! Này thượng tế Giê-su-a, con ông Giơ-hô-xa-đắc, mạnh bạo lên nào! Toàn dân trong xứ hãy mạnh bạo lên! Sấm ngôn của Đức Chúa. Hãy bắt tay vào việc, vì chính Ta ở với các ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh. Chiếu theo lời Ta kết ước với các ngươi lúc các ngươi ra khỏi Ai-cập, thần khí Ta ở giữa các ngươi; các ngươi đừng sợ. Quả thật, Đức Chúa các đạo binh phán thế này: Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, Ta sẽ làm rung chuyển trời đất, biển khơi và đất liền. Ta sẽ làm cho tất cả các dân tộc phải chấn động và các kho tàng của các dân tộc sẽ đổ về, rồi Ta sẽ làm cho Đền Thờ này rực rỡ vinh quang. Đức Chúa các đạo binh phán. Bạc là của Ta, vàng là của Ta – sấm ngôn Đức Chúa các đạo binh. Vinh quang của Đền Thờ lúc này sẽ rạng ngời hơn khi trước, Đức Chúa các đạo binh phán; tại nơi này Ta sẽ ban tặng bình an – sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh.” Đó là lời Chúa.

Đáp ca Tv 42,1.2.3.4
Đ.  Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người, Người là Đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi.

1.Lạy Chúa Trời, xin xử cho con, biện hộ cho con chống lại phường bất nghĩa, xin cứu con thoát khỏi người xảo trá gian tà.

2. Chính Ngài là Thiên Chúa bảo vệ con, sao Ngài đành xua đuổi? Sao con phải lang thang tiều tụy, bị quân thù áp bức mãi không thôi?

3. Xin Ngài thương sai phái ánh sáng và chân lý của Ngài, để soi đường dẫn lối con đi về núi thánh, lên đền Ngài ngự.

4. Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa, tới gặp Thiên Chúa, nguồn vui của lòng con. Con gảy đàn dâng câu cảm tạ, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ.

Tung hô Tin Mừng Mc 10,45b
Allêluia, Allêluia. Con Người đến để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Allêluia.

Nghe và Download tại đây.

Tin Mừng: Lc 9,18-22
Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu đau khổ nhiều.
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo thánh Lu-ca.
Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Đám đông nói Thầy là ai?” Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại”. Người lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa”. Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người bảo rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ chổi dậy”. Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Vinh-sơn biết can đảm lấy cuộc sống để diễn tả các mầu nhiệm thánh nhân cử hành. Xin Chúa dùng sức mạnh của thánh lễ này làm cho chúng con cũng trở nên của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin.

Ca hiệp lễ Tv 106, 8-9
Nào ta cảm tạ Chúa, vì lòng Chúa nhân từ, đã làm cho người trần bao kỳ công tuyệt diệu: họng ráo khô, Chúa cho uống phỉ tình, bụng đói lả Người cho ăn thỏa thích.

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa được trợ lực nhờ bí tích Thánh Thể và tin tưởng vào tình thương của Chúa, xin cho chúng con, nhờ gương sáng của thánh Vinh Sơn, được thấm nhuần Thánh Thần Tình Yêu của Chúa, để phục vụ người nghèo và loan báo cho họ Tin Mừng Cứu Độ. Chúng con cầu xin.