Thứ Sáu, ngày 05.06, Thánh Bôniphát, Gm, Tử đạo | LCTTL năm A

769

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Bạch Thảo đọc) 

Ca nhập lễ    x 4 Er 2,35
Lạy Chúa, ánh hào quang vĩnh cửu sẽ chiếu soi các thánh của Chúa; các ngài sẽ được sống muôn đời. Allêluia.

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, nhờ ơn Chúa, thánh Bô-ni-phát giám mục đã dùng lời nói rao giảng đức tin và lấy máu đào để minh chứng. Vì lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho chúng con giữ vững lòng tin, và lấy cả cuộc đời để can đảm tuyên xưng lòng tin đó. Chúng con cầu xin…

Nghe và Download tại đây.

Bài đọc 1:   2 Tm 3, 10-17
Những ai muốn sống đạo đức trong Đức Giêsu Kitô, đều sẽ bị bắt bớ.
Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gởi ông Ti-mô-thê.
Anh thân mến, anh đã theo sát đạo lý, cách sống, dự định của tôi; anh đã thấy lòng tin, sự nhẫn nại, lòng yêu mến, sự kiên trì của tôi; anh đã biết những cơn bắt bớ, những sự đau khổ tôi đã gặp ở An-ti-ô-khi-a, I-cô-ni-ô, Lýt-ra, đã biết tôi chịu bắt bớ như thế nào. Nhưng Chúa đã giải thoát tôi khỏi tất cả. Vả lại, những ai muốn sống đạo đức trong Đức Ki-tô Giê-su, đều sẽ bị bắt bớ. Còn hạng người xấu xa và bịp bợm sẽ ngày càng xấu hơn, họ vừa lừa dối, vừa bị lừa dối. Phần anh, hãy giữ vững những gì anh đã học được và đã tin chắc. Anh biết anh đã học với những ai. Và từ thời thơ ấu, anh đã biết Sách Thánh, sách có thể dạy anh nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ, nhờ lòng tin vào Đức Ki-tô Giê-su. Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính. Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn, và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành.  Đó là lời Chúa. 

Đáp ca:   Tv 118, 157 và 160.161 và 165.166 và 168
ĐápLạy Chúa, kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái.

1. Những kẻ bắt bớ hành hạ con thật là nhiều, nhưng thánh ý Ngài con chẳng lìa xa. Căn nguyên lời Ngài là chân lý, mọi quyết định công minh của Ngài tốn tại muôn năm.

2. Quan quyền bắt hại con vô cớ, nhưng lòng này sợ lời Chúa mà thôi. Kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái, chẳng còn lo gặp chướng ngại nào.

3. Lạy Chúa, con đợi trông ơn Ngài cứu độ, mệnh lệnh Ngài con vẫn thực thi. Đường con Chúa rõ mười mươi, huấn lệnh, thánh ý, con thời vâng theo.

Tung hô Tin Mừng: Ga 14,23
Allêluia, Allêluia. Chúa nói: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Allêluia.

Nghe và Download tại đây.

Tin Mừng: Mc 12,35-37
Sao người ta nói Đức Ki-tô là con vua Đa-vít.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mác-cô.
Hôm ấy, khi giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su lên tiếng hỏi: “Sao các kinh sư lại nói Đấng Ki-tô là con vua Đa-vít? Chính vua Đa-vít được Thánh Thần soi sáng đã nói: Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi: bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con. Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì do đâu Đấng Ki-tô lại là con vua ấy được?” Đám người đông đảo nghe Đức Giê-su cách thích thú. Đó là lời Chúa. 

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính thánh giám mục Bô-ni-phát tử đạo, xin thương nhận của lễ chúng con dâng để tạ tội và ngợi khen Chúa. Vì lễ tế này, xin tha thứ tội lỗi chúng con, và giúp chúng con hằng biết cảm tạ Chúa. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ   Ga 12,24-25
Chúa nói: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” Allêluia.

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa hân hoan lãnh nhận bánh bởi trời để mừng thánh giám mục Bô-ni-phát tử đạo. Trong tiệc thánh này, chúng con vừa tuyên xưng Đức Ki-tô đã chịu chết, xin cho chúng con được cùng các thánh tử đạo chia sẻ vinh quang với Đấng đã phục sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.