Thứ Hai, Ngày 2 Tháng Mười, Các Thiên Thần Hộ Thủ, Lễ Nhớ | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

1214

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy)

Bài đọc: Ex 23, 20-23


Tin mừng:
Mt 18,1-5.10


Ca nhập lễ:
Đn 3,58
Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người, muôn ngàn đàn hãy ca tụng suy tôn.

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa là Đấng an bài cách tuyệt vời, Chúa sai các thiên thần đến gìn giữ chúng con. Xin ban cho chúng con đời này được các Ngài luôn bênh vực che chở, và đời sau được cùng các Ngài hưởng phúc vinh quang. Chúng con cầu xin.

Bài đọc: Ex 23, 20-23
Thiên sứ của Ta sẽ đi trước mặt ngươi.
Lời Chúa trong sách Xuất hành
Đức Chúa phán như sau: Này Ta sai thiên sứ đi trước người, để giữ gìn ngươi khi đi đường và đưa ngươi vào nơi Ta đã dọn sẵn. Trước mặt người hãy ý tứ và và nghe lời người. Đừng làm cho người phải chịu cay đắng; người sẽ không tha lỗi cho các ngươi, vì danh Ta ngự trong người. Nếu thực sự ngươi nghe lời người, nếu ngươi làm mọi điều Ta nói, Ta sẽ trở thành kể thù của kẻ thù ngươi, đối phương của đối phương ngươi. Thiên sứ của Ta sẽ đi trước mặt ngươi vào xứ người E-mô-ri, Khết, Pơ-rít-di, Ca-na-an, Khi-vi, Giơ-vút; và Ta sẽ tiêu diệt chúng. Đó là lời Chúa.

Đáp ca: Tv 90,1-2.3-4.5-6.10-11
Đ. Chúa truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường.

1/ Hỡi ai nương tựa Ðấng Tối Cao và núp bóng Ðấng quyền năng tuyệt đối,  hãy thưa với Chúa rằng: “Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn, là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài.”

2/ Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai ương tàn khốc. Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân: lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ.

3/ Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng hay mũi tên bay giữa ban ngày, cả dịch khí hoành hành trong đêm tối, cả ôn thần sát hại lúc ban trưa.

4/ Bạn sẽ không gặp điều ác hại, và tai ương không bén mảng tới nhà, bởi chưng Người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường.

Tung hô Tin Mừng: Tv 102,21
Alleluia. Alleluia. Chúc tụng Chúa đi, toàn thể thiên binh hằng hầu cận và tuân hành thánh ý. Alleluia.

Tin mừng: Mt 18,1-5.10
Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan  Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.
Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em mà không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ người lớn nhất Nước Trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như thế này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. Anh em hãy coi chừng chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan  Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng nhân ngày lễ kính các thiên thần hộ thủ. Xin cho các Ngài luôn ở gần chúng con để trông nom gìn giữ, nhờ đó chúng con sẽ thoát khỏi mọi hiểm nguy dưới thế và mai sau được vui hưởng hạnh phúc trên trời. Chúng con cầu xin.

Lời tiền tụng
Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Trong ngày lễ kính các thiên thần và tổng lãnh các thiên thần chúng con không ngừng tung hô cao cả, vì khi tôn kính các ngài, chúng con nhận biết Cha là Đấng hiển vinh. Vẻ huy hoàng của các ngài tỏ ra cho chúng con thấy: Cha là Đấng vô lượng vô biên, trổi vượt trên hết mọi loài. Vì thế, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con hoan hỉ tôn thờ Cha uy linh cao cả và đồng thanh ngợi khen chúc tụng rằng: Thánh!…

Ca hiệp lễ TV 137,1
Lạy Chúa, giữa chư vị thiên thần con đàn ca kính Chúa.

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, qua bí tích này, Chúa ban cho chúng con lương thực để chúng con có sức đạt tới sự sống muôn đời. Xin cho các thiên thần luôn hướng dẫn chúng con trên con đường cứu độ và bình an. Chúng con cầu xin.