Thứ Bảy, ngày 05 Tháng Mười, Kính Đức Mẹ | LCTTL năm C

773

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Bạch Thảo đọc)  

Ca nhập lễ   Xê-đu-li-ô
Kính chào Mẹ rất thánh là Đấng đã sinh ra vua cai trị trời đất đến muôn thuở muôn đời. 

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được hồn an xác mạnh, và nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a vinh hiển, xin giải thoát chúng con khỏi cảnh sầu thương trên đường đời, và cho chúng con hưởng niềm vui bất tận. Chúng con cầu xin.

Hoặc
Lạy Chúa, xin thứ tha tội lỗi chúng con, và vì chúng con không thể làm gì nên công trạng, xin Chúa nhận lời Thánh Mẫu Đức Ki-tô Con Chúa nguyện giúp cầu thay mà cho chúng con được hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin.

Nghe và Download tại đây.

Bài đọc Br 4,5-12.27-29
Đấng đã giáng hoạ xuống các con, chính Người sẽ ban cho các con niềm vui.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Ba-rúc.
Can đảm lên nào, hỡi dân Ta! Hỡi những kẻ mang danh Ít-ra-en! Các ngươi có bị bán cho dân ngoại, không phải là để bị diệt vong. Các ngươi có bị trao cho quân thù âu cũng vì đã chọc giận Thiên Chúa. Quả thật, khi tế lễ cho ma quỷ thay vì cho Thiên Chúa, các ngươi đã khiêu khích Đấng tạo dựng nên mình. Thiên Chúa vĩnh cửu, Đấng nuôi dưỡng các ngươi, các ngươi đành quên lãng; còn Giê-ru-sa-lem, mẹ sinh thành các ngươi, các ngươi làm cho mẹ phải buồn sầu; buồn vì chứng kiến cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống trên đoàn con, và mẹ đã than thở: Hãy nghe đây, các thành lân cận của Xi-on, Thiên Chúa đã giáng xuống trên tôi một nỗi buồn thê thảm. Vì tôi đã thấy cảnh lưu đày Đấng Vĩnh Hằng giáng xuống trên con trai con gái của tôi. Xưa tôi vui mừng nuôi dưỡng chúng, nay đành phải buồn sầu ứa lệ để cho chúng ra đi. Chớ ai vui mừng vì thấy tôi goá bụa, bị mọi người bỏ rơi; tôi phải sống đơn độc như thế này chỉ vì con cái tôi phạm tội, lìa bỏ Lề Luật của Thiên Chúa: Các con ơi, can đảm lên nào! Hãy cứ kêu lên cùng Thiên Chúa, vì Đấng đã giáng hoạ sẽ lại nhớ đến các con. Xưa các con chỉ nghĩ đến chuyện xa lìa Thiên Chúa, thì một khi trở về các con phải nỗ lực gấp mười mà tìm kiếm Chúa. Vì Đấng đã giáng hoạ xuống các con, chính Người sẽ giải thoát mà ban cho các con niềm vui vĩnh cửu. Đó là lời Chúa.

Đáp ca:  Tv 68,33-35.36-37
Đ.  Chúa nhận lời kẻ nghèo khó.

1. Những ai nghèo hèn, xem đấy mà vui lên, người tìm Thiên Chúa, hãy nức lòng phấn khởi. Vì Chúa nhận lời kẻ nghèo khó, chẳng coi khinh thân hữu bị giam cầm. Ca tụng Chúa đi, hỡi trời cao đất thấp, hỡi biển sâu cùng hải vật muôn vàn!

2.  Vì Chúa Trời sẽ giải cứu Xi-on, các thành thị miền Giu-đa, Người cũng tái thiết, cho dân đến định cư lập nghiệp. Miền đất ấy sẽ trở nên gia tài của giống nòi các tôi tớ Chúa, thành quê hương xứ sở của những người mến chuộng Thánh Danh.

Tung hô Tin Mừng: x. Mt 11,25|
Allêluia, Allêluia. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Allêluia.

Nghe và Download tại đây.

Tin Mừng: Lc 10,17-24
Hãy mừng vì tên anh em được ghi trên trời.
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo thánh Lu-ca.
Khi ấy, Nhóm Bảy Mười Hai trở về, hớn hở nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con”. Đức Giê-su bảo các ông: “Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên  trời”. Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho”. Rồi Đức Giê-su quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe”. Đó là lời Chúa. 

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, Con Một Chúa đã hết tình yêu thương nhân loại, ước gì Người ban ơn trợ giúp chúng con. Xưa khi Người giáng sinh, đức đồng trinh của Thánh Mẫu đã không vì thế mà bị tổn thương, nhưng đã được thánh hiến, nay ước gì Con Một Chúa cũng giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và làm cho chúng con trở thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin.

Ca hiệp lễ  x Lc 11,27
Phúc thay Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Vì lòng Người đã cưu mang Con Chúa Cha hằng hữu!

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa hoan hỷ cử hành thánh lễ kính nhớ Đức Trinh Nữ Ma-ri-a và đã được ăn bánh bởi trời. Xin cho chúng con biết noi gương Đức Trinh Nữ rất thánh mà hết lòng cộng tác vào công trình cứu chuộc của Đức Ki-tô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.