Thứ Bảy, 16.11, Thánh nữ Magarita Tô-Cách-Lan | LCTTL năm C

976

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Bạch Thảo đọc)

Ca nhập lễ   Mt 25, 34-36.40
Chúa nói: “Hãy đến đây! Hỡi những kẻ Cha tôi chúc phúc, Tôi đau yếu, anh em đã viếng thăm. Tôi bảo thật anh em: Điều gì anh em làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của tôi đây là anh em đã làm cho chính tôi vậy.

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Ma-ga-ri-ta nên tấm gương sang ngời vì đã hết lòng yêu thương người nghèo khổ. Nhờ lời thánh nữ cầu thay nguyện giúp, xin cho chúng con biết ăn ở thế nào để khi nhìn vào đời sống của chúng con, mọi người đều nhận ra tình thương của Chúa.  Chúng con cầu xin…

Nghe và Download tại đây. 

Bài đọc Kn 18,14-16; 19,6-9
Một lối đi thênh thang lộ ra từ Biển Đỏ, và họ như chiên nhảy tung tăng.
Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan.
Khi vạn vật chìm sâu trong thinh lặng, lúc đêm trường chừng như điểm canh ba, thì lạy Chúa, từ trời cao thẳm, lời toàn năng của Ngài đã rời bỏ ngôi báu, ví tựa người chiến sĩ can trường xông vào miền đất bị tru diệt, mang theo bản án không thể hủy của Ngài như lưỡi gươm sắc bén. Nó đứng và làm cho vũ trụ đầy chết chóc, đầu đụng trời chân đạp đất. Vì toàn thể vũ trụ lại thay đổi bản chất như thuở ban đầu, tuân phục các mệnh lệnh của Chúa, để gìn giữ con cái Ngài bình an. Người ta thấy mây che phủ doanh trại; nơi trước kia là nước, đất khô ráo nổi lên, một lối đi thênh thang lộ ra từ Biển Đỏ và từ nước lũ xuất hiện cánh đồng xanh. Có tay Ngài che chở, toàn dân đã đi qua và chứng kiến bao điều thiêng dấu lạ. Như ngựa chăn ngoài đồng, như chiên nhảy tung tăng, lạy Đức Chúa, dân Chúa ca tụng tán dương Ngài là Đấng giải thoát họ. Đó là lời Chúa.

Đáp ca:  Tv 104,2-3.36-37.42-43
Đ.  Hãy nhớ lại những kỳ công Chúa thực hiện.

1. Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa, và suy gẫm mọi kỳ công của Người. Hãy tự hào vì danh thánh Chúa, tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ.

2. Người giết mọi con đầu lòng bản xứ, là tinh hoa của cả giống nòi. Còn dân riêng của Người, Người đưa ra, mang theo bạc với vàng; bằng ấy chi tộc mà không ai lảo đảo.

3. Ấy là vì Chúa nhớ lại lời thiêng đã hứa cùng Áp-ra-ham, tôi tớ của Người. Chúa đưa Dân Người, những kẻ Người đã chọn, vui vẻ ra đi giữa tiếng reo hò.

Tung hô Tin Mừng: x. 2 Tx 2,14
Allêluia, Allêluia. Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi chúng ta, để chúng ta được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. Allêluia.

Nghe và Download tại đây. 

Tin Mừng: Lc 18,1-8
Thiên Chúa minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: “Xin ngài bênh vực tôi chống lại kẻ kiện tôi”. Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: “Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta bênh vực mụ cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc”. Rồi Chúa nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người, dù Người có trì hoãn? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng bênh vực họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” Đó là lời Chúa. 

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa nhân từ, xin chấp nhận của lễ Hội Thánh Chúa tiến dâng, này chúng con đang cùng nhau tưởng niệm tình yêu vô biên của Con Một Chúa, xin cho chúng con cũng biết noi gương thánh Ma-ga-ri-ta để lại. Nhờ đó tình yêu của chúng con đối với Chúa cũng như đối với nhau ngày càng them đậm đà thắm thiết. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ  Ga 15,13
Chúa nói: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”. 

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, nhờ thánh lễ chúng con vừa hiệp thông, Chúa đã cho chúng con thêm sức mạnh. Xin giúp cho chúng con noi gương thánh Ma-ga-ri-ta mà sống với Chúa cho trọn tình con thảo và sống với nhau cho vẹn nghĩa anh em. Chúng con cầu xin…