Thứ Ba Ngày 3 Tháng Mười | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

1178

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy)

Bài đọc: Dcr 8,20-23


Tin mừng:
Lc 9,51-56


Ca nhập lễ
Đn 3, 31.29.30.43.42
Lạy Chúa, trong mọi việc Chúa làm cho chúng con, Chúa đã xử sự thật công minh. Quả chúng con trót phạm tội, chẳng tuân giữ các giới răn Ngài. Nhưng để cho danh Ngài rạng rỡ, xin mở lượng khoan hồng mà xử với chúng con.

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, khi Chúa thương xót và thứ tha, chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả; xin không ngừng ban ơn giúp chúng con đạt tới Nước trời là hạnh phúc Chúa đã hứa ban mà chúng con đang hết lòng theo đuổi. Chúng con cầu xin

Bài đọc: Dcr 8,20-23
Các dân đông đảo sẽ đến tìm kiếm Đức Chúa tại Giê-ru-sa-lem.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Da-ca-ri-a
Đức Chúa các đạo binh phán thế này: Các nước và dân cư trong các thành phố lớn vẫn còn tuôn đến. Dân thành này sẽ đến thành khác mà nói rằng: Nào ta cùng đi làm cho nét mặt Đức Chúa dịu lại và tìm kiếm Đức Chúa các đạo binh; cả tôi nữa, tôi cũng đi!” Các dân đông đảo và các nước hùng cường sẽ đến tìm kiếm Đức Chúa các đạo binh ở Giê-ru-sa-lem và làm cho nét mặt Đức Chúa dịu lại. Đức Chúa các đạo binh phán thế này: Trong những ngày ấy, mười người đàn ông thuộc mọi ngôn nhữ trong các dân tộc sẽ níu lấy áo của một người Giu-đa mà nói: “Chúng tôi muốn đi với anh em, vì chúng tôi đã nghe biết rằng Thiên Chúa ở với anh em”. Đó là lời Chúa.

Đáp ca: Tv 86, 1-3.4-5.6-7
Đ. Thiên Chúa ở cùng chúng ta

1/ Thành Xi-on được lập trên núi thánh. Chúa yêu chuộng cửa thành hơn mọi nhà của dòng họ Gia-cóp. Thành của Thiên Chúa hỡi, thiên hạ nói bao điều hiển hách về thành!

2/ Chúa phán: “Ta sẽ kể Ba-by-lon và Ai-cập vào số những dân tộc nhận biết Ta. Kìa xứ Phi-li-tinh, thành Tia cùng xứ Cút: tại đó, kẻ này người nọ đã sinh ra.” Nhưng nói về Xi-on, thiên hạ bảo: “Người người sinh tại đó.” Chính Ðấng Tối Cao đã củng cố thành.

3/  Chúa ghi vào sổ bộ các dân: “Kẻ này người nọ đều sinh ra tại đó.” Và ai nấy múa nhảy hát ca: “Xi-on hỡi, mọi nguồn gốc của tôi ở nơi thành.”

Tung hô Tin Mừng: Mc 10,45b
Alleluia. Alleluia. Con người đến để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Alleluia.

Tin mừng: Lc 9,51-56
Đức Giê-su nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem
Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. Thấy thế hai môn đệ người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: “ Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang làng khác. Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này, xin Chúa vui lòng chấp nhận, và mở cho chúng con nguồn mạch mọi ơn phúc. Chúng con cầu xin

Ca hiệp lễ: Tv 118,49-50
Xin Chúa nhớ lại lời phán cùng tôi tớ, lời ban niềm hy vọng cho con; đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng.

Hoặc: 1 Ga 3,16
Căn cứ vào điều này chúng ta biết được tình yêu của Thiên Chúa: Đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em.

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, trong thánh lễ này, chúng con đã chung phần đau khổ với Đức Ki-tô Con Một Chúa; xin Chúa thương đổi mới xác hồn chúng con, để chúng con được hưởng vinh quang với Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.