Thứ Ba, ngày 22 Tháng Mười, Thánh Giáo Hoàng Phaolô II, Lễ Nhớ | LCTTL năm C

716

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Bạch Thảo đọc)

Ca nhập lễ
Chúa đã chọn người làm thượng tế, và mở kho tàng của Chúa, Chúa đã cho người được sung mãn muôn ơn.

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa là Đấng giầu lòng thương xót, Chúa đã muốn cho thánh Gioan Phaolô II làm Giáo Hoàng để cai quản Giáo Hội hoàn vũ của Chúa. Chúng con nài xin Chúa, nhờ lời giảng dạy của thánh nhân, cho chúng con biết mở lòng đón nhận ân sủng cứu rỗi của Đức Kitô, Đấng cứu chuộc duy nhất của nhân loại. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa…

Nghe và Download tại đây.

Bài đọc: Is 52, 7-10
Người bốn bể rồi ra nhìn thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia   
Ðẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ và nói với Xion rằng: “Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị”. Kìa nghe chăng quân canh gác của ngươi cùng cất tiếng reo hò vang dậy; họ sẽ được thấy tận mắt Ðức Chúa đang trở về Xion. Hỡi Giêrusalem điêu tàn hoang phế, hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng, vì Ðức Chúa an ủi dân Người, và cứu chuộc Giêrusalem. Trước mặt muôn dân, Ðức Chúa đã vung cánh tay thần thánh của Người: ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta, người bốn bể rồi ra nhìn thấy. Đó là lời Chúa.

Đáp ca: Tv 96 (95), 1-2a.2b-3.7-8a.10.
Đ. Hãy kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của Người..

1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu! Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh!

2. Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ, kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển, cho mọi nước hay những kỳ công của Người.

3. Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước, dâng Chúa quyền lực và vinh quang, hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người.

4. Hãy nói với chư dân : Chúa là Vua hiển trị, Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng chuyển lay, Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng.

Tung hô Tin Mừng: Ga 10, 14
Alleluia, Alleluia. Chúa phán: Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. Alleluia.

Nghe và Download tại đây.

Tin Mừng: Ga 21, 15-17
Hãy chăn dắt chiên của Thầy, hãy chăn dắt chiên của Thầy.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Đức Giêsu nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy”.  Người lại hỏi: “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy”.  Người hỏi lần thứ ba: “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?”  Ông Phêrô buồn vì Người hỏi tới ba lần “Anh có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy”. Đức Giêsu bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy”. Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, trong ngày lễ nhớ thánh Gioan Phaolô II, chúng con nài xin Chúa nhận hy lễ dân Chúa dâng lên để tôn vinh Chúa, xin Chúa làm cho hy lễ này, đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con…

Kinh Tiền Tụng
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa cho Hội Thánh được hân hoan mừng lễ Thánh Gioan Phao lô 2, để nhờ gương sáng đời sống đạo đức của ngài, Chúa củng cố Hội Thánh, nhờ lời giảng dạy, Chúa giáo huấn, và nhờ lời cầu khẩn đẹp lòng Chúa, Chúa giữ gìn Hội Thánh. Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các Thánh, chúng con luôn hát ca chúc tụng Chúa rằng: Thánh! Thánh! Thánh!…

Ca hiệp lễ:  Ga 10,11
Người mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho bí tích chúng con đã lãnh nhận đốt lên trong chúng con lửa tình yêu, ngọn lửa đã mạnh mẽ nung đốt thánh Gioan Phaolô II giúp thánh nhân chăm sóc cho Hội Thánh của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con…