Thơ – Nhạc diễn ý bài Phúc Âm | Chúa Nhật XXVIII Thường Niên C

787

NGÂM THƠ DIỄN Ý

Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Giọng ngâm: Trà Lý
Video: Hiếu Nguyễn

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Bá Huy, Bá Hiếu
Video: Hiếu Nguyễn

Download File PDF tại đây

Bài liên quan:

Bài giảng Chúa Nhật XXVIII Quanh Năm, C