Thơ – Nhạc diễn ý bài Phúc Âm | Chúa Nhật XXV Thường Niên C

875

NGÂM THƠ DIỄN Ý

Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Giọng ngâm: Trà Lý
Video: Hiếu Nguyễn

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Ngọc Điệp & Bá Hiếu
Video: Hiếu Nguyễn

Download File PDF tại đây

Xem bài liên quan:

Bài giảng Chúa Nhật XXV Quanh Năm, C