Thơ – Nhạc diễn ý bài Phúc Âm | Chúa Nhật XXIV Thường Niên C

732

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Hiếu Nguyễn & Ngọc Điệp
Video: Hiếu Nguyễn

Download File PDF tại đây

Bài liên quan:

Bài giảng Chúa Nhật XXIV Quanh Năm, C