Thánh Lễ Chúa Nhật XVI Thường Niên, B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

134

https://i0.wp.com/rejoiceinhim.com/wp-content/uploads/2017/08/Psalm-23-Jesus-good-shepherd.png?fit=975%2C731

***
Mời xem các bài liên quan: