Thánh Lễ Chúa Nhật III Phục Sinh 26.04.2020 | Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên

711

A. Video Thánh lễ Chúa Nhật III Phục Sinh

B. Video bài giảng Chúa Nhật III Phục Sinh tại đây

C. Lễ hàng tuần cầu cho tiến trình Tuyên thánh Cha Trương Bửu Diệp tại đây