Thánh lễ Chúa Nhật II Phục Sinh | Kính Lòng Chúa Thương Xót

1163

A. Video Thánh Lễ

https://catholicherald.co.uk/wp-content/uploads/2019/04/devine-mercy.jpg

B. Thánh lễ hàng tháng cầu cho tiến trình tuyên thánh Cha PX. Trương Bửu Diệp

C. Nói về Cha Trương Bửu Diệp | bài 4 | Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên