Tháng Tư Năm A | Lời Chúa trong Thánh Lễ

2050

Mục Lời Chúa trong Thánh Lễ hàng ngày theo mùa Phụng Vụ nhằm giúp bà con cô bác cần đọc hoặc nghe các bài đọc trong thánh lễ hàng ngày. Bà con cần nghe, đọc bài trong thánh lễ ngày nào thì xin click chọn ngày đó trên bản lịch hàng tháng (những ngày có màu cam là ngày lễ đã được cập nhật). Bước đầu thực hiện chương trình nầy, chắc chắn còn nhiều thiếu sót, mong bà con thông cảm và góp ý.

THÁNG TƯ

Ý cầu nguyện: Cầu cho Giới Trẻ.
Xin cho giới trẻ biết quảng đại đáp lại ơn gọi của họ và trân trọng suy xét về việc dâng mình cho Chúa trong ơn gọi linh mục hay đời sống thánh hiến.

1-45TmThứ Bảy đầu tháng. Gr 11,18-20; Tv 7,2-3.9bc-10.11-12; x. Lc 8,15; Ga 7,40-53.

LƯU Ý:
Có thể giữ thói quen che ảnh tượng trong nhà thờ tùy theo quyết định của Hội Đồng Giám Mục. Các thánh giá thì che cho đến Thứ Sáu Tuần Thánh, sau nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa; các ảnh tượng khác thì che cho đến khi bắt đầu Canh Thức Vượt Qua.

26TmCHÚA NHẬT V MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I. Ed 37,12-14; Tv 129,1-2.3-4.5-6.7-8; Rm 8,8-11; Ga 11,25a+26; Ga 11,1-45 hay 11,3-7.17.20-27.33b-45. (Không cử hành lễ Thánh Phanxicô Paola, ẩn tu).
37TmThứ Hai. Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 hoặc 13,41c-62; Tv 22,1-3a.3b-4.5.6; Ed 33,11; Ga 8,1-11. Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: 2 V 4,18b-21.32-37; Tv 16,1.6-7.8b+15; ; Ga 11,25a+26; Ga 11,1-45.
48TmThứ Ba. Thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Ds 21,4-9; Tv 101,2-3.16-18.19-21; [ngoài KT]; Ga 8,21-30.
59TmThứ Tư. Thánh Vinh Sơn Ferrê, linh mục (Tr). Đn 3,14-20.91-92.95; Đn 3,52.53.54.55.56; x. Lc 8,15; Ga 8,31-42.
610TmThứ Năm đầu tháng. St 17,3-9; Tv 104,4-5.6-7.8-9; Tv 94,8; Ga 8,51-59.
711TmThứ Sáu đầu tháng. Thánh Gioan Lasan, linh mục*. Gr 20,10-13; Tv 17,2-3a.3bc-4.5-6.7; x. Ga 6,63c+68c; Ga 10,31-42.
812TmThứ Bảy. Ed 37,21-28; Gr 31,10.11-12abcd.13; Ed 18,31; Ga 11,45-56.

TUẦN THÁNH

 1. Trong Tuần Thánh, Hội Thánh cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Kitô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng của Người ở trần gian: từ lúc Người vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêsia, đến cuộc Thương Khó hồng phúc và sự Phục Sinh vinh quang của Người. Mùa Chay kết thúc ngay trước thánh lễ Tiệc Ly.

Tam Nhật Vượt Qua bắt đầu với thánh lễ ban chiều tưởng niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa, được tiếp diễn trong ngày Thứ Sáu Chúa chịu thương khó và ngày Thứ Bảy Thánh, rồi kết thúc bằng giờ Kinh Chiều Chúa Nhật Phục Sinh.; trung tâm của Tam Nhật là Đêm Canh Thức Vượt Qua.

Trong các ngày của Tuần Thánh, đừng cử hành các bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức là những bí tích được dành cho Đêm Canh Thức Vượt Qua, nhưng nên cử hành sám hối.

 1. Các nghi lễ Tuần Thánh (làm phép lá và rước lá, kiệu Mình Thánh Chúa sau thánh lễ Tiệc Ly, nghi thức Tưởng Niệm cuộc Thương Khó của Chúa, và Đêm Canh Thức Vượt Qua), có thể cử hành trong mọi nhà thờ và nhà nguyện.

Tuy nhiên, trong các nhà thờ không phải là nhà thờ giáo xứ và trong các nhà nguyện, chỉ nên cử hành các nghi thức nói trên nếu thấy trước các nghi thức được cử hành cách xứng đáng, nghĩa là có một số người giúp lễ, có thể hát ít là một vài phần trong nghi thức và có đủ một số giáo dân tham dự.

Các mục tử cần lưu ý để giúp các tín hữu hiểu rõ ý nghĩa và cơ cấu các nghi thức của những ngày này và hướng dẫn họ tham dự tích cực vào những nghi thức ấy cho có hiệu quả.

913ĐCHÚA NHẬT LỄ LÁ. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Thánh vịnh tuần II.
 Làm phép và rước lá: Mt 21,1-11.
 Thánh lễ: Is 50,4-7; Tv 21,8-9.17-18.19-20.23-24; Pl 2,6-11; Pl 2,8-9; Mt 26,14 – 27,66  hay 27,11-54.

LƯU Ý:

 1. Hôm nay Hội Thánh tưởng niệm Chúa Kitô vào thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Vì thế, trong mọi thánh lễ đều kính nhớ việc Chúa vào thành bằng cuộc rước lá (hình thức I), hoặc bằng nghi thức nhập lễ trọng thể trước thánh lễ chính (hình thức II) hay bằng nghi thức nhập lễ đơn giản trước các thánh lễ khác (hình thức III). Nghi thức nhập thể trọng thể có thể lập lại trước một hoặc hai thánh lễ khác có đông giáo dân tham dự. Cuộc rước lá chỉ làm một lần.
 2. Lá đã làm phép được lưu giữ tại các gia đình, nhằm nhắc nhở Chúa Kitô vinh thắng.
 3. Hôm nay dùng lễ phục đỏ. Khi rước lá, linh mục mặc áo lễ hay áo choàng.
 4. Sau cuộc rước lá hay nghi thức nhập lễ trọng thể, bỏ làm dấu thánh giá và nghi thức sám hối hoặc rảy nước thánh đầu lễ, và đọc ngay lời nguyện nhập lễ. Sau đó, thánh lễ tiếp tục như thường lệ.
 5. Vì lợi ích thiêng liêng của giáo dân, nên đọc trọn vẹn bài Thương Khó, và không bỏ các bài đọc trước đó.
 6. Khi đọc bài Thương Khó, không mang đèn nến, không xông hương, không chào và cũng không ghi dấu thánh giá trên sách. Phó tế đọc bài thương khó, hoặc nếu không có phó tế thì linh mục đọc. Giáo dân cũng có thể đọc bài Thương Khó, nhưng nếu được, nên dành những lời của Chúa Kitô cho linh mục. Nếu là phó tế, trước khi đọc bài Thương Khó, phải đến chủ tế xin phép lành như trong các thánh lễ khác.

Hết bài Thương Khó, xướng “Đó là Lời Chúa” như thường lệ, nhưng không hôn sách. Sau đó nên giảng, dù là vắn tắt. Cũng có thể giữ thinh lặng một lúc.

 1. Nơi nào không cử hành thánh lễ, có thể cử hành phụng vụ Lời Chúa để tưởng niệm việc Chúa vào thành Giêrusalem và cuộc Thương Khó của Chúa, vào giờ thích hợp chiều thứ Bảy hay Chúa nhật.
1014TmTHỨ HAI TUẦN THÁNH. Is 42,1-7; Tv 26,1.2.3.13-14; [ngoài KT]; Ga 12,1-11.

LƯU Ý:
Các ngày trong tuần Thánh, từ thứ Hai đến thứ Tư, phải cử hành thánh lễ theo ngày ; không được cử hành thánh lễ nào khác, trừ thánh lễ an táng.

1115TmTHỨ BA TUẦN THÁNH. Is 49,1-6; Tv 70,1-2.3-4a.5-6ab.15+17; [ngoài KT]; Ga 13,21-33.36-38. (Không cử hành lễ Thánh Stanislaô, giám mục, tử đạo).
1216TmTHỨ TƯ TUẦN THÁNH. Is 50,4-9a; Tv 68,8-10.21-22.31+33-34; [ngoài KT]; Mt 26,14-25.
1317TmTHỨ NĂM TUẦN THÁNH.

Thánh lễ sáng: THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU (Tr). Is 61,1-3a.6a.8b-9 and Kh 1,5-8; Tv 88,21-22.25+27; Is 61,1 (x.Lc 4,18); Lc 4,16-21. (Không cử hành lễ Thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo).

LƯU Ý:

 1. Hôm nay chỉ cử hành Thánh Lễ Làm Phép Dầu và Thánh Lễ Tiệc Ly. Cấm mọi thánh lễ không có giáo dân tham dự, và thánh lễ an táng.
 2. Thánh lễ Làm Phép Dầu, do Đức Giám Mục chủ tế cùng với linh mục đoàn của ngài đồng tế, bày tỏ sự hiệp thông giữa giám mục và linh mục đoàn. Để nói lên sự hiệp nhất của linh mục đoàn trong giáo phận, nên có các linh mục từ các giáo hạt về đồng tế với Đức Giám Mục.

Giáo dân cũng nên tham dự đông đảo và rước lễ trong thánh lễ này.

 1. Thánh Lễ Làm Phép Dầu cử hành với lễ phục trắng.
 2. Dầu mới được làm phép và hiến thánh, được cung kính đưa tới các nhà thờ giáo xứ; dầu cũ thì đốt đi hoặc dùng để đốt đèn chầu.

Có thể tổ chức rước dầu mới trước Thánh Lễ Tiệc Ly hay vào thời gian thích hợp, nhằm dạy các tín hữu về việc sử dụng Dầu thánh và về hiệu năng của Dầu thánh trong đời sống Kitô giáo.

 1. Nếu hôm nay khó có thể quy tụ giáo sĩ hay giáo dân về bên giám mục, Thánh lễ Làm Phép Dầu có thể cử hành một ngày nào trước đó, gần lễ Phục Sinh.

TAM NHẬT VƯỢT QUA

Chúa Kitô đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo, nhất là nhờ mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Nhờ đó, Người đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta và sống lại để khôi phục sự sống cho chúng ta. Tam Nhật Vượt Qua, nhằm tưởng niệm cuộc Thương Khó và sự Phục Sinh của Chúa, sáng chói lên như tuyệt đỉnh của Năm Phụng Vụ” (AC 18).

LƯU Ý:

Trong Tam Nhật Vượt Qua, không được cử hành bất kỳ thánh lễ nào khác, kể cả thánh lễ an táng.

Các cộng đoàn tu sĩ ít người nên về dự lễ nghi tại các nhà thờ lớn hơn. Nếu một linh mục phụ trách nhiều giáo xứ nhỏ, giáo dân nên quy tụ về dự lễ ở nhà thờ chính.

Tuy nhiên, nếu một linh mục phụ trách hai hay nhiều giáo xứ, trong đó có đông giáo dân tham dự và các nghi thức có thể cử hành cách xứng đáng, long trọng, thì cha xứ được phép cử hành các nghi lễ Tam Nhật Vượt Qua một lần thứ hai.

Về việc rước lễ

a. Ngày Thứ Năm Tuần Thánh, chỉ được cho tín hữu rước lễ trong Thánh Lễ Làm Phép Dầu và Thánh Lễ Tiệc Ly mà thôi. Theo luật chung, ai đã rước lễ ban sáng, còn được rước lễ trong Thánh Lễ Tiệc Ly.
Được đưa Mình Thánh cho bệnh nhân vào bất cứ giờ nào trong ngày.

b. Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh chỉ cho tín hữu rước lễ trong nghi thức Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa mà thôi.
Có thể đưa Mình Thánh Chúa bất cứ giờ nào cho những bệnh nhân không tham dự nghi thức được.

c. Thứ Bảy Tuần Thánh, trước Canh Thức Vượt Qua, chỉ được đưa Mình Thánh như Của Ăn Đàng mà thôi.

1317TrTHỨ NĂM TUẦN THÁNH.

Thánh lễ chiều: THÁNH LỄ TIỆC LY. Xh 12,1-8.11-14; Tv 115,12-13.15-16.17-18; 1 Cr 11,23-26; Ga 13,34; Ga 13,1-15. (Không cử hành lễ Thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo.)

LƯU Ý:

 1. Với thánh lễ chiều hôm nay, Hội Thánh bắt đầu Tam Nhật Vượt Qua và tưởng niệm bữa tối sau hết của Chúa Giêsu, trong đó Người thiết lập Giao Ước Mới trong Mình và Máu Thánh Người dưới hai hình thái bánh rượu.

Bài giảng sẽ đề cập đến các mầu nhiệm được tưởng niệm trong thánh lễ này, tức là việc thiết lập bí tích Thánh Thể, chức tư tế và điều răn của Chúa về tình bác ái huynh đệ. Sau bài giảng, sẽ cử hành nghi thức rửa chân, nếu lý do mục vụ khuyên nên làm.

 1. Theo truyền thống lâu đời của Hội Thánh, hôm nay cấm cử hành mọi thánh lễ không có giáo dân tham dự.

Thánh lễ Tiệc Ly cử hành ban chiều lúc thuận tiện, có toàn thể cộng đoàn địa phương tham dự đông đủ, trong khi các linh mục và thừa tác viên thi hành phận vụ mình.

Các linh mục đã đồng tế trong Thánh Lễ Làm Phép Dầu, hoặc đã cử hành thánh lễ vì lợi ích giáo dân, thì lại được đồng tế trong thánh lễ chiều nữa.

 1. Nơi nào vì lý do mục vụ đòi hỏi, thì Đấng Thường quyền sở tại có thể cho phép cử hành một thánh lễ Tiệc Ly khác trong các nhà thờ, nhà nguyện công và nhà nguyện bán công vào ban chiều. Còn trong trường hợp thật sự cần thiết, có thể cho phép cử hành thánh lễ Tiệc Ly cả vào lúc ban sáng, nhưng chỉ dành cho các tín hữu không có cách nào tham dự thánh lễ Tiệc Ly ban chiều được. Tuy nhiên, đừng cử hành chỉ vì lợi ích riêng tư, kẻo làm thiệt hại cho việc cử hành chính thánh lễ Tiệc Ly vào ban chiều.

Chỉ cho giáo dân rước lễ trong thánh lễ mà thôi; nhưng vào bất cứ giờ nào trong ngày, cũng có thể đem Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân.

 1. Nhà tạm hoàn toàn để trống. Trong thánh lễ Tiệc Ly chiều nay sẽ truyền phép bánh thánh đủ cho mọi người rước lễ hôm nay và ngày mai.
 2. Khi hát kinh Vinh Danh thì rung chuông. Sau đó, không rung chuông nữa cho đến Canh Thức Vượt Qua; trừ khi Hội đồng Giám mục hay giám mục giáo phận đã quy định thể khác.
 3. Nơi nào giáo dân đã được chuẩn bị, có thể tổ chức nghi thức rửa chân cho những người đàn ông đã được tuyển chọn, để nói lên ý nghĩa phục vụ và bác ái của Chúa Kitô, Đấng đã đến không phải để được phục vụ mà để phục vụ.
 4. Khi rước lễ vật đến bàn thờ, cũng nên đem theo những lễ vật dành cho người nghèo, nhất là các phẩm vật đã được thu góp trong Mùa Chay như hoa trái của việc sám hối.
 5. Kết thúc lời nguyện hiệp lễ thì kiệu Mình Thánh Chúa sang bàn thờ phụ, với hương và đèn nến.
 6. Mình Thánh Chúa lưu giữ cho việc rước lễ ngày hôm sau được kiệu sang bàn thờ phụ, nơi giáo dân tiếp tục suy niệm và cầu nguyện.

Bàn thờ phụ được trang hoàng thích hợp với việc lưu giữ Mình Thánh Chúa. Nơi đây phải có Nhà tạm đóng kín và tránh việc trưng bày hay đặt Mình Thánh Chúa trong mặt nhật. Ngoài ra, về hình thức Nhà tạm, tránh cách dùng kiểu nhà mồ: vì nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa không nhằm biểu thị mồ Chúa, nhưng chỉ nhằm giử Mình Thánh cho việc rước lễ ngày hôm sau.

 1. Kết thúc buổi cử hành hôm nay thì lột khăn bàn thờ, và nếu có thể, cất các thánh giá. Nếu còn thánh giá nào trong nhà thờ, nên phủ khăn.
 2. Khuyên giáo dân nên tùy hoàn cảnh đến chầu Mình Thánh Chúa ban tối hay đêm vào giờ thuận tiện. Nhưng từ nửa đêm trở đi, không tổ chức chầu Mình Thánh Chúa trọng thể nữa.
 3. Không tổ chức kiệu và đặt Mình Thánh Chúa trong các nhà thờ không cử hành nghi lễ chiều thứ Sáu tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa.
1418ĐTHỨ SÁU TUẦN THÁNH. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Giữ chay và kiêng thịt. Is 52,13—53,12; Tv 30,2+6.12-13.15-16.17+25; Dt 4,14-16; 5,7-9; Pl 2,8-9; Ga 18,1—19,42.

LƯU Ý:

 1. Hôm nay, Chiên Vượt Qua của chúng ta là Đức Kitô đã chịu hiến tế, nên Hội Thánh nhìn ngắm và kính thờ thánh giá của Chúa và Hôn phu của mình, tưởng niệm mình đã phát xuất từ cạnh sườn Chúa Kitô đang an giấc trên thánh giá, và cầu xin cho cả thế giới được ơn cứu độ.
 2. Theo truyền thống rất xa xưa, hôm nay Hội Thánh không cử hành thánh lễ.

Hôm nay chỉ cho giáo dân rước lễ trong nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa mà thôi. Tuy nhiên, có thể đem Mình Thánh bất cứ giờ nào cho những bệnh nhân không tham dự nghi thức được.

 1. Hôm nay và ngày mai, Hội Thánh không cử hành Bí tích nào hết, trừ bí tích Hòa Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân. Nếu có phải an táng thì không hát, không đàn, không chiêng trống.
 2. Hôm nay giữ chay và kiêng thịt.

Vì là chay Vượt Qua, do đó rất nên kéo dài cho tới Canh Thức Vượt Qua (PV 110).

 1. Nếu có thể, nên long trọng cử hành giờ Kinh Sách và Kinh Sáng chung với giáo dân.
 2. Khoảng 3 giờ chiều, cử hành cuộc Thương Khó của Chúa; nếu lý do mục vụ đòi hỏi, có thể cử hành vào giờ thuận tiện hơn từ sau 12 giờ trưa, song đừng muộn quá 9 giờ tối.
 3. Bàn thờ hoàn toàn để trống: không thánh giá, không chân đèn, không trải khăn.
 4. Về bài Thương Khó, xem chỉ dẫn ở Chúa nhật Lễ Lá.
 5. Chỉ dùng một thánh giá duy nhất trong nghi thức tôn kính thánh giá.

Nếu vì số dân chúng đông, mỗi người không thể lên tôn kính thánh giá được, thì sau khi một phần tín hữu đã tôn kính, linh mục cầm thánh giá lên đứng trước bàn thờ, nói ít lời kêu mời dân chúng kính thờ thánh giá, rồi nâng cao thánh giá trong giây lát để mọi người thinh lặng tôn thờ.

 1. Tôn kính thánh giá xong, đi rước Mình Thánh từ bàn thờ phụ về và cho rước lễ. Sau đó, lại rước Mình Thánh với hình thức đơn giản về nơi cất giữ, với đèn chầu như thường lệ.
 2. Sau buổi cử hành, thì lột khăn bàn thờ, nhưng để lại thánh giá và các chân đèn.

Nên đặt thánh giá cho các tín hữu kính thờ ở một nơi thuận tiện cho viêc cầu nguyện và suy niệm.

 1. Từ sau khi tôn kính thánh giá cho đến Canh Thức Vượt Qua, phải cúi mình mỗi khi đi ngang qua trước thánh giá.
 2. Nên quý trọng các việc đạo đức có giá trị mục vụ như: kiệu thương khó, đi Đàng Thánh Giá, suy gẫm các sự thương khó của Đức Mẹ.
1519TmTHỨ BẢY TUẦN THÁNH.

Vì Canh Thức Vượt Qua thuộc về Chúa Nhật Phục Sinh, nên phải tránh trình bày nghi thức đó như là những giờ phút cuối cùng của ngày Thứ Bảy Tuần Thánh (Thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16-01-1988, số 95).

LƯU Ý:

 1. Thứ Bảy Tuần Thánh, Hội Thánh ở bên cạnh mồ Chúa, để suy niệm việc Chúa chịu thương khó, chịu chết và xuống ngục tổ tông; đồng thời ăn chay cầu nguyện để trông đợi Chúa Phục Sinh.
 2. Nếu có thể, nên cử hành giờ Kinh Sách và Kinh Sáng, chung với giáo dân. Bằng không, cử hành Phụng Vụ Lời Chúa hay việc đạo đức khác, diễn tả mầu nhiệm cử hành hôm nay, nhất là để kính Đức Maria cùng liên kết với sự thương khó của Chúa Giêsu.
 3. Trong nhà thờ có thể trưng bày cho giáo dân tôn kính ảnh Chúa Kitô chịu đóng đinh hoặc mai táng trong mồ, hoặc ảnh Chúa xuống ngục tổ tông minh họa mầu nhiệm ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, hoặc ảnh Đức Mẹ sầu bi.
 4. Hôm nay, không cử hành thánh lễ và các bí tích khác, trừ bí tích Hòa Giải và Xức Dầu Bệnh Nhân. Chỉ có thể cho rước lễ như Của Ăn Đàng.

MÙA PHỤC SINH

“Năm mươi ngày, từ Chúa Nhật Lễ Phục Sinh đến Chúa Nhật Hiện Xuống, được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi, như một ngày lễ duy nhất; hơn thế, như một Đại Chúa Nhật. Đặc biệt trong những ngày này hát Allêluia” (AC 22).

1620TrCHÚA NHẬT PHỤC SINH. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI.
Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân
(Lễ họ).

CANH THỨC VƯỢT QUA:

 Các bài đọc Cựu Ước:
1) St 1,1—2,2 (hay St 1,1.26-31a)
2) St 22,1-18 (hay St 22,1-2.9a.10-13.15-18)
3) Xh 14,15—15,1
4) Is 54,5-14
5) Is 55,1-11
6) Br 3,9-15.32—4,4
7) Ed 36,16-17a.18-28
Đáp ca sau các bài đọc:
1) Tv 103,1-2.5-6.10+12.13-14.24+35 (hay Tv 32,4-5.6-7.12-13.20+22)
2) Tv 15,5+8.9-10.11
3) Xh 15,1-2.3-4.5-6.17-18
4) Tv 29,2+4.5-6.11-12a+13b
5) Is 12,2-3.4bcd.5-6
6) Tv 18,8.9.10.11
7) Tv 41,3.5bcd; Tv 42,3.4 (hay Tv 50,12-13.14-15.18-19)
Bài đọc Tân Ước: Rm 6,3-11;
Alleluia: [ngoài KT];
Tin Mừng: Mt 28,1-10.

LƯU Ý:

 1. Theo truyền thống xa xưa, đêm nay là đêm Chúa truyền phải giữ, và cử hành Canh Thức Vượt Qua để kính nhớ đêm thánh Chúa sống lại, được coi là “Mẹ của mọi lễ Canh Thức”. Trong Đêm Canh Thức Vượt Qua này, Hội Thánh canh thức để mong đợi Chúa sống lại và cử hành mầu nhiệm Vượt Qua ấy trong các bí tích Khai Tâm Kitô giáo. Toàn thể truyền thống Kitô giáo luôn nhìn nhận Đêm Canh Thức Vượt Qua này mang tính chất trông đợi cuộc quang lâm cánh chung của Chúa.
 2. Tất cả Canh Thức Vượt Qua được cử hành về đêm, nên không được bắt đầu trước lúc chập tối và phải kết thúc trước rạng đông ngày Chúa nhật.
 3. Không được phép chỉ cử hành thánh lễ mà không có các nghi thức Canh Thức Vượt Qua.
 4. Có thể cử hành Canh Thức Vượt Qua tại các nhà thờ và nhà nguyện đã không cử hành các nghi thức ngày thứ Năm và thứ Sáu. Tại các nơi đã cử hành các nghi thức ngày thứ Năm và thứ Sáu, có thể bỏ không cử hành Canh Thức Vượt Qua. Nhưng nơi nào có Giếng Rửa Tội thì buộc phải cử hành Canh Thức.
 5. Trong tất cả buổi cử hành, linh mục và các thừa tác viên khác mặc lễ phục mầu trắng như khi cử hành thánh lễ.
 6. Trong Đêm Canh Thức này, nghi thức được sắp xếp như sau:

Phần thứ nhất: Thắp Nến Phục Sinh. Nến Phục Sinh tượng trưng cho Chúa Kitô. Người là ánh sáng đến thế gian này để soi sáng cho mọi người, để tiêu diệt sự chết, để làm cho nhân loại được tham dự vào sự Phục Sinh của Người.

Phần thứ hai: Phụng Vụ Lời Chúa. Tin tưởng vào Lời Chúa và điều Chúa hứa, Hội Thánh suy niệm những kỳ công Chúa đã làm cho dân Người, ngay từ lúc khởi nguyên.

Phần thứ ba: Phụng Vụ Thánh Tẩy. Hội Thánh đón nhận các anh chị em tân tòng, và toàn thể cộng đoàn lặp lại những lời đã cam kết khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy.

Phần thứ tư: Phụng Vụ Thánh Thể. Gần rạng sáng ngày Phục Sinh, cùng với những chi thể mới đã được tái sinh trong bí tích Thánh Tẩy, Hội Thánh được mời vào bàn tiệc mà Chúa đã dọn sẵn cho dân Người qua sự chết và phục sinh của Người cho tới khi Người đến.

 1. Phải cử hành Canh Thức Vượt Qua cách trang trọng, để giáo dân có thể hiểu ý nghĩa của các biểu tượng và các nghi thức; ý nghĩa này cũng được nói lên qua các lời nhắn nhủ và các lời nguyện.
 2. Để duy trì tính chân thật của dấu chỉ, nến Phục Sinh phải được làm bằng sáp nguyên tuyền, đủ lớn và còn mới, để diễn tả hình ảnh Chúa Kitô là ánh sáng thật soi chiếu thế gian.
 3. Do nhu cầu, bài Công Bố Tin Mừng Phục Sinh cũng có thể do một ca viên không phải là phó tế công bố; nhưng người này không xin chủ tế ban phép lành, và bỏ câu “Vậy giờ đây… “ cho đến hết lời kêu gọi, kể cả lời chào “Chúa ở cùng anh chị em”.

Có thể hát bài dài hay bài ngắn.

 1. Phải đọc ít nhất ba bài Cựu Ước, và trong trường hợp gấp rút thì đọc ít nhất là hai bài; nhưng không bao giờ được bỏ bài trích sách Xuất Hành. Nên hướng dẫn vắn tắt để giáo dân hiểu các bài Cựu Ước này có ý nghĩa tượng trưng và báo trước những thực tại trong Kitô giáo.
 2. Phụng vụ Thánh Tẩy trong Canh Thức Vượt Qua đạt ý nghĩa trọn vẹn nếu có ban bí tích Thánh Tẩy cho người lớn hay ít là trẻ em. Bằng không, tại các nhà thờ giáo xứ thì làm phép nước rửa tội. Nơi nào không có ai lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy và cũng không phải làm phép Giếng Rửa Tội, thì làm phép nước nhắc lại bí tích Thánh Tẩy, sau đó lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích này, rồi rảy nước thánh trên dân chúng.
 3. Có thể xông hương khi đọc Tin Mừng, nhưng không mang đèn nến.
 4. Dấu chỉ bí tích Thánh Thể được hoàn hảo khi cho rước lễ dưới hai hình bánh rượu trong Đêm Canh Thức Vượt Qua. Đấng Thường quyền sở tại suy xét và ấn định các quy tắc về điều này.
 5. Lễ đêm Canh Thức là thánh lễ Phục Sinh, tưởng niệm Chúa sống lại. Ai cử hành hoặc đồng tế trong lễ đêm, còn được cử hành hoặc đồng tế trong lễ ngày Phục Sinh.

Chính ngày: THÁNH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH

 Cv 10,34a.37-43; Tv 117,1-2.16-17.22-23; Cl 3,1-4 (hay 1 Cr 5,6b-8); 1 Cr 5,7b-8a; Ga 20,1-9 hay Mc 16,1-7 (trong thánh lễ chiều cũng có thể đọc Lc 24,13-35). Phải đọc hay hát Ca tiếp liên trong ngày lễ Phục Sinh, còn trong tuần bát nhật thì tùy ý.

LƯU Ý:

 1. Trong thánh lễ, thay vì nghi thức sám hối thì rảy nước thánh (đã làm phép đêm trước), để nhắc lại Bí tích Thánh Tẩy.
 2. Thắp sáng Nến Phục Sinh và đặt gần giảng đài hoặc gần bàn thờ trong các giờ cử hành phụng vụ trọng thể hơn của mùa này, tức là trong thánh lễ, giờ Kinh Sáng và giờ Kinh Chiều, cho đến hết Chúa nhật Hiện Xuống.
 3. 3. Các ngày trong tuần bát nhật, mừng như lễ trọng kính Chúa, nhưng không đọc kinh Tin Kính trong thánh lễ (x. AC 24).
 4. Các ngày trong tuần bát nhật Phục Sinh chỉ được cử hành thánh lễ an táng mà thôi. Không được cử hành các thánh lễ khác.
 5. Các Chúa nhật Mùa Phục Sinh không được cử hành các thánh lễ khác, kể cả thánh lễ an táng.
 6. Từ hôm nay cho đến hết Chúa nhật Hiện Xuống, đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
 7. Về việc rước lễ trong Mùa Phục Sinh: Giáo luật điều 920 dạy : “Mọi tín hữu sau khi Rước lễ Lần đầu, buộc rước lễ mỗi năm ít là một lần. Phải chu toàn luật buộc này trong Mùa Phục Sinh, trừ khi vì lý do chính đáng, họ có thể chu toàn luật buộc này trong thời gian khác trong năm”.

Tại Việt Nam, thời gian cần thiết để giữ luật buộc rước lễ trong Mùa Phục Sinh là từ thứ Tư Lễ Tro cho đến hết lễ Chúa Ba Ngôi, chiếu theo điều 217 của Công đồng Đông Dương lần thứ I, năm 1934 và thông báo của Uỷ ban Giám mục về Phụng vụ, số VII ngày 10-8-1971.

Tiện thể cũng nhắc về việc xưng tội. Giáo luật điều 989 dạy: “Mọi tín hữu sau khi đến tuổi khôn buộc phải trung thành giữ luật xưng các tội trọng, một năm ít là một lần”.

1721TrTHỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,14.22-32; Tv 15,1-2.5.7-11; Tv 117,24; Mt 28,8-15.
1822TrTHỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,36-41; Tv 32,4-5.18-20.22; Tv 117,24; Ga 20,11-18.
1923TrTHỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,1-10; Tv 104,1-4.6-9; Tv 117,24; Lc 24,13-35.
2024TrTHỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,11-26; Tv 8,2.5-9; Tv 117,24; Lc 24,35-48.
2125TrTHỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,1-12; Tv 117,1-2.4.22-27; Tv 117,24; Ga 21,1-14. (Không cử hành lễ Thánh Anselmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
2226TrTHỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,13-21; Tv 117,1.14-21; Tv 117,24; Mc 16,9-15.
2327TrCHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA. Cv 2,42-47; Tv 117,2-4.13-15.22-24; 1 Pr 1,3-9; Ga 20,29; Ga 20,19-31. (Không cử hành lễ Thánh Giorgiô, tử đạo. Thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo).
2428TrThứ Hai. Thánh Fiđêlê Sigmaringen, linh mục, tử đạo (Đ). Thánh vịnh tuần II. Cv 4,23-31; Tv 2,1-3.4-7a.7b-9; Cl 3,1; Ga 3,1-8.

LƯU Ý:
Các ngày trong tuần Mùa Phục Sinh:

 1. Không được cử hành các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
 2. Chỉ được cử hành các lễ tuỳ nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thực sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376).
 3. Được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay Sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).
2529ĐThứ Ba. THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1 Pr 5,5b-14; Tv 88,2-3.6-7.16-17; 1 Cr 1,23a+24b; Mc 16,15-20.
261-4TrThứ Tư. Cv 5,17-26; Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9; Ga 3,16; Ga 3,16-21.
272TrThứ Năm. Cv 5,27-33; Tv 33,2+9.17-18.19-20; Ga 20,29; Ga 3,31-36.
283TrThứ Sáu. Thánh Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo (Đ). Thánh Luy Grignion Montfort, linh mục (Tr). Cv 5,34-42; Tv 26,1.4.13-14; Mt 4,4b; Ga 6,1-15.
294TrThứ Bảy. Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv 6,1-7; Tv 32,1-2.4-5.18-19; [ngoài KT]; Ga 6,16-21.
305TrCHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần III. Cv 2,14.22b-33; Tv 15,1-2a+5.7-8.9-10.11; 1 Pr 1,17-21; x.Lc 24,32; Lc 24,13-35. (Không cử hành lễ Thánh Piô V, giáo hoàng).