Tháng Sáu Năm A | Lời Chúa trong Thánh Lễ

1912

Mục Lời Chúa trong Thánh Lễ hàng ngày theo mùa Phụng Vụ nhằm giúp bà con cô bác cần đọc hoặc nghe các bài đọc trong thánh lễ hàng ngày. Bà con cần nghe, đọc bài trong thánh lễ ngày nào thì xin click chọn ngày đó trên bản lịch hàng tháng (những ngày có màu cam là ngày lễ đã được cập nhật). Bước đầu thực hiện chương trình nầy, chắc chắn còn nhiều thiếu sót, mong bà con thông cảm và góp ý.

THÁNG SÁU

Ý cầu nguyện: Cầu cho các nhà lãnh đạo quốc gia.
Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết kiên quyết chấm dứt việc buôn bán vũ khí đã biến nhiều người vô tội thành nạn nhân của nó.

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Kính nhớ Thánh tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá về tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

DLALMàu
lễ phục
 NGÀY LỄ
1-67ĐThứ Năm đầu tháng. Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ. Cv 22,30; 23,6-11; Tv 15,1-2a+5.7-8.9-10.11; Ga 17,21; Ga 17,20-26.
28TrThứ Sáu đầu tháng. Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ). Cv 25,13b-21; Tv 102,1-2.11-12.19-20ab; Ga 14,26; Ga 21,15-19.
39ĐThứ Bảy đầu tháng. Thánh Carôlô Lwanga, và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. Cv 28,16-20.30-31; Tv 10,4.5+7; Ga 16,7+13; Ga 21,20-25.
 Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Đ) St 11,1-9; Tv 103,1-2.24+35.27-28.29b-30; Rm 8,22-27; [ngoài KT]; Ga 7,37-39.
410ĐCHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 2,1-11; Tv 103,1+24.29-30.31+34; 1 Cr 12,3b-7.12-13; [ngoài KT]; Ga 20,19-23. Đọc hay hát Ca tiếp liên.

LƯU Ý:

Sau Chúa nhật Hiện Xuống, Nến Phục Sinh được đặt tại Giếng Rửa Tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong lễ nghi an táng, nến Phục Sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Kitô là một cuộc Vượt Qua đích thật (CE 372 và thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16-1-1988).

Ngoài Mùa Phục Sinh, không được đặt và đốt nến Phục Sinh trên cung thánh.

MÙA THƯỜNG NIÊN
(sau Chúa nhật Hiện Xuống)

511ĐThứ Hai. Tuần IX Thường Niên. Thánh Bônifactiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Thánh vịnh tuần I. Hc 17,20-24; Tv 31,1-2.5.6.7; 2 Cr 8,9; Mc 10,17-27.
612XThứ Ba. Thánh Norbertô, giám mục (Tr). Hc 35,1-12; Tv 49,5-6.7-8.14+23; x. Mt 11,25; Mc 10,28-31.
713XThứ Tư. Hc 36,1.4-5a.10-17; Tv 78,8.9.11+13; Mc 10,45; Mc 10,32-45.
814XThứ Năm. Hc 42,15-25; Tv 32,2-3.4-5.6-7.8-9; Ga 8,12; Mc 10,46-52.
915XThứ Sáu. Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Hc 44,1.9-13; Tv 149,1b-2.3-4.5-6a+9b; x. Ga 15,16; Mc 11,11-26.
1016XThứ Bảy. Hc 51,12cd-20; Tv 18,8.9.10.11; x. Cl 3,16a.17c; Mc 11,27-33.
1117TrCHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng. Xh 34,4b-6.8-9; Đn 3,52.53.54.55; 2 Cr 13,11-13; x.Kh 1,8; Ga 3,16-18. (Không cử hành lễ Thánh Barnaba, tông đồ).
1218XThứ Hai. Thánh vịnh tuần II. 2 Cr 1,1-7; Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9; Mt 5,12a; Mt 5,1-12.
1319TrThứ Ba. Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2 Cr 1,18-22; Tv 118,129.130.131.132.133.135; Mt 5,16; Mt 5,13-16.
1420XThứ Tư. 2 Cr 3,4-11; Tv 98,5.6.7.8.9; Tv 24,4b.5a; Mt 5,17-19.
1521XThứ Năm. 2 Cr 3,15—4,1.3-6; Tv 84,9ab+10.11-12.13-14; Ga 13,34; Mt 5,20-26.
1622XThứ Sáu. 2 Cr 4,7-15; Tv 115,10-11.15-16.17-18; Pl 2,15d.16a; Mt 5,27-32.
1723XThứ Bảy. 2 Cr 5,14-21; Tv 102,1-2.3-4.9-10.11-12; Tv 118,36a.29b; Mt 5,33-37.
1824TrCHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Đnl 8,2-3.14b-16a; Tv 147,12-13.14-15.19-20; 1 Cr 10,16-17; Ga 6,51; Ga 6,51-58.
1925XThứ Hai. Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr). Thánh vịnh tuần III. 2 Cr 6,1-10; Tv 97,1.2b-3ab.3cd-4; Tv 118,105; Mt 5,38-42.
2026XThứ Ba. 2 Cr 8,1-9; Tv 145,2.5-6ab.6c-7.8-9a; Ga 13,34; Mt 5,43-48.
2127TrThứ Tư. Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ. Lễ nhớ. 2 Cr 9,6-11; Tv 111,1bc-2.3-4.9; Ga 14,23; Mt 6,1-6.16-18.
2228XThứ Năm. Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr). Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo và thánh Tôma More, tử đạo (Đ). 2 Cr 11,1-11; Tv 110,1b-2.3-4.7-8; Rm 8,15bc; Mt 6,7-15.
2329TrThứ Sáu THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục. Đnl 7,6-11; Tv 102,1-2.3-4.[6-7.] 8+10; 1 Ga 4,7-16; Mt 11,29ab; Mt 11,25-30.
241-6TrThứ Bảy. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. Is 49,1-6; Tv 138,1-3.13-14.14-15; Cv 13,22-26; S; Lc 1,57-66.80. (Không cử hành lễ Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ).
252XCHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN Thánh vịnh tuần IV. Gr 20,10-13; Tv 68,8-10.14+17.33-35; Rm 5,12-15; Ga 15,26b-27a; Mt 10,26-33.
263XThứ Hai. St 12,1-9; Tv 32,12-13.18-19.20+22; Dt 4,12; Mt 7,1-5.
274XThứ Ba. Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). St 13,2.5-18; Tv 14,2-3a.3bc-4ab.5; Ga 8,12; Mt 7,6.12-14.
285ĐThứ Tư. Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. St 15,1-12.17-18; Tv 104,1-2.3-4.6-7.8-9; Ga 15,4a.5b; Mt 7,15-20.
 Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ (Đ) Cv 3,1-10; Tv 18,2-3.4-5; Gl 1,11-20; S; Ga 21,15-19.
296ĐThứ Năm. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng, Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 12,1-11; Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9; 2 Tm 4,6-8.17-18; S; Mt 16,13-19.
307XThứ Sáu. Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (Tr). St 17,1.9-10.15-22; Tv 127,1-2.3.4-5; Mt 8,17; Mt 8,1-4.