Nụ hôn của quỉ | Chuyện dài mùa Thương Khó

1855

Chuyện dài ngắn nhất để dành đọc trong Mùa Thương Khó.
Câu chuyện có thật, chia làm 9 tập, mỗi tập 1 phút

1. Bữa ăn cuối cùng
2. Đường tình yêu
3. Nụ hôn của quỉ
4. Đêm sầu thảm trong vườn ô liu
5. Đêm trắng dinh Caipha
6. Nước mắt rơi xuống môi khô
7. Bản án oan khiên
8. Vì đời mà bi ai
9. Thượng Đế chết rồi!

NỤ HÔN CỦA QUỈ

Mattheu 26,14-16 – Luca 22,1-6 – Marcô 14,10-11

Lễ Bánh Không Men, cũng gọi là lễ Vượt Qua, đã đến gần.

Các thượng tế và kinh sư tìm cách thủ tiêu Đức Giêsu, vì họ sợ dân.

Satan đã nhập vào Giuđa, cũng gọi là Ítcariốt, một người trong Nhóm Mười Hai.

Hắn đi nói chuyện với các thượng tế và lãnh binh Đền Thờ về cách thức nộp Người cho họ

“Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu.”

Nghe hắn nói, họ rất mừng và hứa cho tiền. Giuđa liền tìm cách nộp Người sao cho tiện

Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc.

Hắn ưng thuận…

… và tìm dịp tiện để nộp Đức Giê-su cho họ.
Hắn dặn rằng: “Tôi hôn ai thì chính là người đó. Các anh bắt lấy và điệu đi cho cẩn thận.”

Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giê-su.

Xem tiếp: 4. Đêm sầu thảm trong vườn ô liu