Nước mắt rơi xuống môi khô | Chuyện dài mùa Thương Khó

1861

Chuyện dài ngắn nhất để dành đọc trong Mùa Thương Khó.
Câu chuyện có thật, chia làm 9 tập, mỗi tập 1 phút

1. Bữa ăn cuối cùng
2. Đường tình yêu
3. Nụ hôn của quỉ
4. Đêm sầu thảm trong vườn ô liu
5. Đêm trắng dinh Caipha
6. Nước mắt rơi xuống môi khô
7. Bản án oan khiên
8. Vì đời mà bi ai
9. Thượng Đế chết rồi!

NƯỚC MẮT RƠI XUỐNG MÔI KHÔ

Matthêu 26,69-75 – Marcô 14,66-72 – Luca 22,54-62 – Gioan 18,15-27

Sau khi Đức Giêsu bị bắt, các môn đệ bỏ Ngài mà chạy trốn hết.
Còn ông Phêrô thì theo xa xa.

Họ bắt Đức Giêsu, điệu Người đến nhà vị thượng tế.

Ông Simôn Phêrô và một môn đệ khác đi theo Đức Giêsu. Người môn đệ này quen biết vị thượng tế, nên cùng với Đức Giêsu vào sân trong của tư dinh vị thượng tế. Còn ông Phêrô đứng ở phía ngoài, gần cổng. Người môn đệ kia quen biết vị thượng tế ra nói với chị giữ cổng, rồi dẫn ông Phêrô vào.

Vì trời lạnh, các đầy tớ và thuộc hạ đốt than và đứng sưởi ở đó.
Họ đốt lửa giữa sân và ngồi quây quần với nhau, thì ông Phêrô đến ngồi giữa họ.

Một người tớ gái của thượng tế đi tới ; thấy ông ngồi sưởi, cô ta nhìn ông chòng chọc mà nói:
“Cả bác nữa, bác cũng đã ở với cái ông người Nadarét, ông Giêsu đó chứ gì !”
Ông liền chối trước mặt mọi người mà nói: “Tôi không biết cô nói gì !”

Ông đi ra đến cổng, thì một người tớ gái khác thấy ông, liền nói với những người ở đó: “Bác này cũng đã ở với ông Giêsu người Nadarét đấy.” Nhưng ông Phêrô lại thề mà chối: “Tôi không biết người ấy.”

Một lát sau, những người đứng đó lại nói với ông:
“Đúng là bác thuộc bọn chúng, vì bác cũng là người Galilê !”

Nhưng ông Phêrô liền thốt lên những lời độc địa và thề rằng:
“Tôi thề là không có biết người các ông nói đó !”

Ngay lúc ông còn đang nói, thì gà gáy. Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa
đã bảo ông: “Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy 3 lần.”

Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.

Mời xem tiếp: 7. Bản án oan khiên